1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Световният ден на околната среда – 5 юни е сред най-значимите международни дни за действия, насочени към опазване на околната среда. Денят на околната среда се координира от Програмата на ООН за околната среда (UNEP) и се провежда ежегодно от 1974 г. насам, като се е превърнал в най-голямата глобална платформа за популяризиране на действия свързани с опазването на околната среда и с милиони хора от цял ​​свят, ангажирани да защитят планетата.

Темата на световния ден тази година ще се съсредоточи върху решенията за замърсяването с пластмаса в рамките на кампанията #BeatPlasticPollution.

Във Велико Търново са организирани следните инициативи:

05.06.2023 г. – Откриване на  фотографска изложба „Защитените територии през моите очи“ с фотографии, направени от участниците в обучение „Сред природата“, организирано от РИОСВ в Природен парк „Персина“, място и час: информационен център на РИОСВ – Велико Търново, 15.00 ч.

05.06.2023 г. – „Природен парк „Персина“ – видяно и преживяно“ –  представяне на  презентации или доклади от участниците в обучение „Сред природата“ пред ученици и експерти, място и час: информационен център на РИОСВ, 15.10 ч.

06.06.2023 г. – Две беседи на тема „Не на пластмасите!“ с участниците в Лятна академия Cambridge English 2023, място и часове: информационен център на РИОСВ – Велико Търново, 09.45 ч., 10.45 ч.

07.06.2023 г. – Презентация на тема „Замърсяването с пластмаса – наша обща грижа и отговорност“, място и час: ЧПГ „Американски колеж-Аркус“, гр. Велико Търново, 09.30 ч.

Дейностите на 6 и 7 юли ще бъдат реализирани в партньорство с организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки „Еко Партнърс България“ ЕООД.

Информация за деня може да намерите тук или да последвате линка: https://www.worldenvironmentday.global/

 

РИОСВ – Велико Търново бе домакин на студентски семинар на тема „Река Янтра и нейното биоразнообразие” и географски куиз „Природата в нашия живот”, с които двете институции – РИОСВ и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ отбелязаха 21 май – Европейския ден на „Натура 2000”.

Студентите разгледаха гостуващата изложба „Река на биоразнообразието” на Регионален природонаучен музей – Пловдив, посветена на река Марица и нейното биологично разнообразие. Реалистичните макети на животни, срещани по поречието на реката, завладяващото кратко видео към изложбата и образователните табла представят историята, географията и екологията на реката.

Студентски екипи от пет специалности на Историческия и Филологическия факултет на ВТУ – „Културен туризъм“, „Регионално развитие и геоикономика“, „Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм“, „Педагогика на обучението по история и география“, „Педагогика на обучението по български език и история“ представиха презентации за биологичното разнообразие на река Янтра – растителен и животински свят, както идейни и нестандартни виждания за природните приложения в ежедневието на хората.

Продължи четенето -> Студенти от ВТУ се включиха в инициативите на РИОСВ – Велико Търново за отбелязване на Европейския ден на мрежата от защитени зони „Натура 2000“

Всяка година на 22 април, заинтересовани страни от цял свят – публични институции, бизнес, гражданско общество обединяват своите действия по отношение на устойчивостта и климатичните промени в чест на Деня на Земята. Тази година темата на международния ден е „Инвестираме в нашата планета“, което подчертава важността на посвещаването на нашето време, ресурси и енергия за справяне с проблемите на околната среда и изменението на климата.

РИОСВ – Велико Търново инвестира в образованието на младите хора. Образователните дейности за отбелязване на празника на Земята са насочени към опазване на биологичното разнообразие.

От днес до 20 май в инспекцията гостува изложбата „Река на биоразнообразието“ на Регионален природонаучен музей – Пловдив. Тя показва по интересен и въздействащ начин какво природно богатство е река Марица, кои са някои от най-ценните видове животни, срещани там, как и защо да ги опазваме. Информацията е актуална и за поречието на река Янтра, което ще послужи за провеждане на занятия с ученици по темата. Пътуващата изложба включва 10 образователни постера и макети в реални размери на 11 животни.

Първите посетители на изложбата ще бъдат учениците от СУ „Ем. Станев“ и СУ „Вела Благоева“. С тях, и с учениците от ПГ „Марин Попов“, гр. Севлиево, ще бъде обсъден нашия принос в опазване на защитените видове.

Брошура за Деня на Земята

Днес в РИОСВ – Велико Търново се проведе работна среща по въпроси от практиката, свързани с прилагане на законодателството във водния сектор. В срещата взеха участие 32 ръководители на експлоатационни райони, пречиствателни станции и лаборатории на „ВиК Йовковци“ ООД – Велико Търново, „ВиК“ ООД – Габрово, както и експерти на БДДР – Плевен и РИОСВ – Велико Търново.

Срещата е поредната инициатива за отбелязване на Световния ден на водата – 22 март. Бяха обсъдени въпроси по прилагане на наредбите, свързани с условията и реда за заустване на производствените отпадъчни води в канализационните системи на населените места, за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, във връзка със Закона за водите.

Продължи четенето -> Експерти обсъдиха практиката по прилагане на законодателството във водния сектор

За поредна година, на 22 март ще бъде отбелязан Световния ден на водата, който има за цел да привлече вниманието на хората върху значението на водата и необходимостта от нейното опазване. Мотото тази година е „Бъди промяната, която искаш да видиш в света“. Идеята е, че каквото и да направи човек, колкото и малко да е, ще има разлика.

РИОСВ – Велико Търново, Регионалната лаборатория към ИАОС и седем училища от региона отбелязват деня с общи инициативи.

Днес, в сградата на инспекцията се открива изложба с 12 макета и постери за водата, изработени от ученици от V клас на ЧПГ „Американски колеж-Аркус“ – Велико Търново. Творбите представят свойствата и кръговрата на водата, влиянието на човека  върху този жизнено важен природен ресурс.

Темата за водата с демонстрация на измерване на нейното качество ще бъде представена от експерти на РИОСВ и РЛ пред ученици от ПГЕ „Александър С. Попов“, гр. Велико Търново, СУ „Бачо Киро“, гр. Павликени, СУ „Максим Райкович“, гр. Лясковец.

Експерти на инспекцията ще бъдат гости на ОУ „Иван Вазов“, гр. Горна Оряховица и СУ „Емилиян Станев“, гр. Велико Търново. Учениците са подготвили съответно урок за водата и презентиране на макети с вода.

Продължи четенето -> С изложба започва седмицата, посветена на Световния ден на водата – 22 март

РИОСВ – Велико Търново организира работна среща с представители на местната власт, областните администрации, областните пътни управления и Басейнова дирекция – Плевен за обсъждане на въпроси, свързани с образуването и почистването на замърсени терени извън определените за целта места за изхвърляне на отпадъци.

Целта на срещата бе да се планира почистването на населените места в най-кратки срокове и да се предвидят мерки за ефективно предотвратяване на последващо замърсяване.

Експерти на РИОСВ разясниха разпоредбите на Закона за управление на отпадъците, с които са вменени задължения на кметовете на общини по поддържане на чистотата на населените места и общинската пътна мрежа, както и задължения на собствениците на пътища в лицето на областните пътни управления.

От страна на общините беше споделена практиката по отношение на образуваните замърсени терени, трудностите, които се срещат при почистването им, както и недопускане на нови замърсявания, и прилаганите мерки до момента. Бяха обменени добри практики, свързани с управлението на битовите и строителни отпадъци на местно ниво. Бяха споделени констатациите и положителните резултати при осигуряване на достатъчен брой и видове за разделно предаване на отпадъци от населението, което води до намаляване на депонираните отпадъци. Участниците се обединиха около становището, че е необходима цялостна промяна в нагласите на обществото за изхвърляне на отпадъци само на определените за целта места.

РИОСВ напомни за даденото предписание, според което в периода 01.03.2023 г. – 31.07.2023 г. общините трябва да почистят идентифицираните замърсени терени. Последващият контрол от страна на инспекцията ще установи изпълнението, като при констатиране на неизпълнение ще бъдат налагани глоби и санкции на кметове и кметски наместници.

Къщички за птици на ученици от I б клас на СУ „Ем. Станев“, гр. Велико Търново

В рамките на своята инициатива „Природата в моите очи“, РИОСВ – Велико Търново обяви конкурс за деца и ученици на тема „Биологично разнообразие и защитени територии“ за рисунка или апликация на вековни гори, горски растения и горски животни, за разказ на тема „Природен обект, който ме впечатли“, есе на тема „Вековните гори – магическо въздействие“ и къщички за птици.

86 участници от общо 18 училища, детски градини, клубове и центрове от Велико Търново, Русе, Горна Оряховица, Свищов, Павликени, Варна, Севлиево, Дулово, Несебър и София представиха свои творби – рисунки, апликации, постери, приложно изкуство, къщички, есета и разкази. Мотивация и подкрепа на децата и учениците са оказали 22 педагози.

Творбите отразяват растителното и животинско богатство на нашата страна, с неговото видово разнообразие, цветове и форми, както и наблюдателността на участниците по отношение на природните обекти и явления в тяхната взаимосвързаност и цялост.

Експерти на РИОСВ и ученици от СУ „Ем. Станев“ и СУ „Вела Благоева“ от Велико Търново разгледаха, оцениха и класираха всички произведения, съгласно обявените критерии.

Продължи четенето -> Отличени творби в конкурса за деца и ученици на тема „Биологично разнообразие и защитени територии“ на РИОСВ – Велико Търново

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015