1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Световният ден на околната среда е най-значимият ден за действия, насочени към опазване на околната среда. През годините той се е превърнал в глобална платформа за повишаване на осведомеността и предприемане на действия по неотложни екологични въпроси – от замърсяването на моретата и глобалното затопляне до устойчивото потребление и престъпленията срещу дивата природа.

На 5 юни тази година ще се постави началото на Десетилетието на ООН за възстановяване на екосистемите.

За отбелязване на този ден, РИОСВ – Велико Търново организира беседи с ученици за защитените растителни и животински видове. Представянето на дейността на регионално ниво дава нови знания на учениците за опазването на защитените видове, в това число за забранените дейности, осъществявания контрол, действията на институцията при сигнали на граждани и правилата за действия при намерени видове в безпомощно състояние. Интерес предизвиква Червената книга на Република България.

В подкрепа на беседата е експонираната в информационния център на инспекцията интерактивна образователна изложба „Природа в риск“ в подкрепа на Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора, реализирана от Регионален исторически музей – Русе.

Партньор в инициативите за 5 юни е Регионална лаборатория – Велико Търново към ИАОС, която представя пред учениците интересна информация за начините за провеждане на хидробиологичен мониторинг.

Продължи четенето -> На 5 юни отбелязваме Световния ден на околната среда

На 22 март се навършват 20 години от създаването на Екологичния информационен и образователен център на РИОСВ – Велико Търново. Годишнината няма да бъде отбелязана с тържество, но всички прояви през тази година ще бъдат посветени на нея.

Екологичният информационен и образователен център е открит на 22 март 2001 г. Той е създаден в рамките на Програма ФАР на Европейския съюз по туининг – проект на Министерство на околната среда и водите и Австрийската федерална агенция по околна среда. Неговите основни задачи са предоставяне на екологична информация и повишаване на общественото съзнание и култура. Библиотеката и конферентната му зала са обзаведени и оборудвани с необходимата информационна и комуникационна техника за организиране на различни прояви с експерти, деца, ученици и студенти, представители на неправителствени, научни и браншови организации.

Дългогодишната работа на центъра се отличава с разнообразие на събития, теми, участници, места в рамките на безброй дейности, инициативи и партньорства. За неговата работа, инспекцията е отличена с три награди.

РИОСВ – Велико Търново благодари на всички колеги, партньори, съмишленици и приятели за дългогодишното сътрудничество и подкрепа!

РИОСВ – Велико Търново, ДГ „Райна Княгиня“ и ДГ „Ивайло“ проведоха съвместна инициатива – учебно занимание на тема „Безопасно придвижване“, посветена на Европейската седмица на мобилността (16-22 септември). Кампанията популяризира ползите за околната среда и здравето на хората от използването на различни начини на придвижване.

Темата беше представена пред 80 деца от детските градини. Основен акцент беше поставен на участниците в движението и техните отговорности и задължения.

Продължи четенето -> РИОСВ – Велико Търново и две детски градини се включиха в Европейската седмица на мобилността с учебно занимание за безопасното придвижване

Днес, на Световния ден на околната среда, ученици от Училища ЕВРОПА Велико Търново от Лятна академия Cambridge English посетиха информационния център на РИОСВ. Темата на урока „Замърсяване на въздуха“ съвпада с темата на световния ден, която е призив за действия в борбата срещу едно от най-големите екологични предизвикателства на нашето време.

Презентацията на Милка Асенова от РИОСВ представи въздуха като уникален компонент на околната среда, източниците на замърсяване, измерванията, които се извършват в региона. Децата слушаха с интерес информацията и активно изразяваха своето мнение по темата. С ентусиазъм се включиха в предизвикателството да напишат своя призив/обещание за опазване на природата. Така поставени на информационното табло на партера на инспекцията, текстовете веднага приковаха вниманието на посетители и експерти.

Продължи четенето -> РИОСВ – Велико Търново проведе урок за въздуха с ученици

90 минути не бяха достатъчни на експертите на РИОСВ-Велико Търново и Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан“ – Габрово да представят накратко природното богатство на региона и на Националния парк пред студенти от Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Съвместната проява беше посветена на днешния Международен ден на биологичното разнообразие – 22 май.

Бъдещите педагози и специалисти от катедра „География“ получиха информация и примери за категориите защитени територии и биологичното разнообразие, което те съхраняват. Национален парк „Централен Балкан“ очарова младежите със запазената дива природа, привличаща хиляди посетители и изумителните пейзажи на Средна Стара планина и свързаните с нея традиции и поминък. И не на последно място – със създадените продукти в подкрепа на природозащитното образование.

Продължи четенето -> 90 минути за защитените територии и биоразнообразието

В седмицата, посветена на Световния ден на водата – 22 март, РИОСВ и Регионалната лаборатория във Велико Търново приеха 55 ученици от СУ „Емилиян Станев“, СУ „Вела Благоева“ и ПМГ „Васил Друмев“ за беседи и презентации. Темата на срещите беше водата като ограничен ресурс с химичните си свойства, разпространение и употреба, значението на пречиствателните станции за качеството й, както и действията, които всеки от нас може да предприеме, за да я пести.

Групите от училища „Европа“ изненадаха експертите с изработените 18 инфографики на тема „Водата – знание и сила“, 7 от които електронни, в онлайн платформи, на английски език, които показват темата чрез текст, илюстрации, диаграми, снимки и др. Те представиха моделите си след презентация за водата и здравословния начин на живот от експерт на РИОСВ, също на английски език. За своето старание всички участници получиха поощрителни награди от РИОСВ.

Продължи четенето -> Темата за опазване на водите беше представена пред ученици от Велико Търново

Tематична работна среща събра в РИОСВ – Велико Търново представители на общини и ВиК от региона по повод Световния ден на водата – 22 март. Партньор на събитието е Басейнова дирекция – Плевен, която представи участието си в международния проект DANUBE FLOODPLAIN (http://www.bd-dunav.org/content/proekti-i-programi/proekt-danube-floodplain/). Експертите обърнаха внимание и на последните промени в Закона за водите, касаещи издаването на разрешителни за ползване на воден обект, както и на правомощията на общините в тази област. Бяха обсъдени необходими документи, процедури, срокове.

В своето представяне РИОСВ акцентира върху пречистването на градските отпадъчни води, сроковете за изграждане на канализационни системи и пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) и възможностите пред общините да кандидатстват с водни проекти към ПУДООС и ОПОС.

Продължи четенето -> Експерти обсъдиха въпроси по прилагане на законодателството по водите

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания