1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

РИОСВ – Велико Търново, ДГ „Райна Княгиня“ и ДГ „Ивайло“ проведоха съвместна инициатива – учебно занимание на тема „Безопасно придвижване“, посветена на Европейската седмица на мобилността (16-22 септември). Кампанията популяризира ползите за околната среда и здравето на хората от използването на различни начини на придвижване.

Темата беше представена пред 80 деца от детските градини. Основен акцент беше поставен на участниците в движението и техните отговорности и задължения.

Има още

Днес, на Световния ден на околната среда, ученици от Училища ЕВРОПА Велико Търново от Лятна академия Cambridge English посетиха информационния център на РИОСВ. Темата на урока „Замърсяване на въздуха“ съвпада с темата на световния ден, която е призив за действия в борбата срещу едно от най-големите екологични предизвикателства на нашето време.

Презентацията на Милка Асенова от РИОСВ представи въздуха като уникален компонент на околната среда, източниците на замърсяване, измерванията, които се извършват в региона. Децата слушаха с интерес информацията и активно изразяваха своето мнение по темата. С ентусиазъм се включиха в предизвикателството да напишат своя призив/обещание за опазване на природата. Така поставени на информационното табло на партера на инспекцията, текстовете веднага приковаха вниманието на посетители и експерти.

Има още

90 минути не бяха достатъчни на експертите на РИОСВ-Велико Търново и Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан“ – Габрово да представят накратко природното богатство на региона и на Националния парк пред студенти от Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Съвместната проява беше посветена на днешния Международен ден на биологичното разнообразие – 22 май.

Бъдещите педагози и специалисти от катедра „География“ получиха информация и примери за категориите защитени територии и биологичното разнообразие, което те съхраняват. Национален парк „Централен Балкан“ очарова младежите със запазената дива природа, привличаща хиляди посетители и изумителните пейзажи на Средна Стара планина и свързаните с нея традиции и поминък. И не на последно място – със създадените продукти в подкрепа на природозащитното образование.

Има още

В седмицата, посветена на Световния ден на водата – 22 март, РИОСВ и Регионалната лаборатория във Велико Търново приеха 55 ученици от СУ „Емилиян Станев“, СУ „Вела Благоева“ и ПМГ „Васил Друмев“ за беседи и презентации. Темата на срещите беше водата като ограничен ресурс с химичните си свойства, разпространение и употреба, значението на пречиствателните станции за качеството й, както и действията, които всеки от нас може да предприеме, за да я пести.

Групите от училища „Европа“ изненадаха експертите с изработените 18 инфографики на тема „Водата – знание и сила“, 7 от които електронни, в онлайн платформи, на английски език, които показват темата чрез текст, илюстрации, диаграми, снимки и др. Те представиха моделите си след презентация за водата и здравословния начин на живот от експерт на РИОСВ, също на английски език. За своето старание всички участници получиха поощрителни награди от РИОСВ.

Има още

Tематична работна среща събра в РИОСВ – Велико Търново представители на общини и ВиК от региона по повод Световния ден на водата – 22 март. Партньор на събитието е Басейнова дирекция – Плевен, която представи участието си в международния проект DANUBE FLOODPLAIN (http://www.bd-dunav.org/content/proekti-i-programi/proekt-danube-floodplain/). Експертите обърнаха внимание и на последните промени в Закона за водите, касаещи издаването на разрешителни за ползване на воден обект, както и на правомощията на общините в тази област. Бяха обсъдени необходими документи, процедури, срокове.

В своето представяне РИОСВ акцентира върху пречистването на градските отпадъчни води, сроковете за изграждане на канализационни системи и пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) и възможностите пред общините да кандидатстват с водни проекти към ПУДООС и ОПОС.

Има още

на 13 март 2019 г. група от 11 ученика от 3-ти клас с г-жа Енева посетиха информационния център на РИОСВ-Велико Търново. Милка Асенова – гл. експерт в инспекцията представи темата за водата  във връзка с предстоящия Световен ден на водата на 22 март. След презентацията децата създадоха комикси по предварително раздадени шаблони, които бяха подредени в изложба на информационно табло. За своето участие получиха книжката „52 послания за водата“ с творби на ученици от Велико Търново.

Mалчугани от детската градина „Слънчев дом“ поздравиха експертите с български песни и стихове за Коледа и Нова година. Със своите изпълнения и танци, те създадоха празнично настроение в инспекцията. Децата получиха пакети с лакомства от експертите и подарък за цялата група.

Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания