1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
  • Съобщение за непотърсено писмо на РИОСВ с изх.№841-2014(1)/12.05.2022 г.(обратна разписка №R PS 5002 0048XJ G) до Краси Кръстев, относно инвестиционно предложение „Изграждане на яйцеферма с капацитет до 5000 кокошки“, 17.06.2022 г.
  • Съобщение за непотърсено писмо на РИОСВ с изх.№4492–2016(1)/23.06.2022 г. (обратна разписка №R PS 5002 004RYR 8) до „Агрониа“ ЕООД, относно инвестиционно предложение „Създаване на нови биологични трайни насаждения от арония и изграждане на система за капково напояване към вече съществуващи биологично сертифицирани трайни насаждения от арония и закупуване на земеделска техника“, 20.07.2022 г.
  • Съобщение за непотърсено писмо на РИОСВ с изх.№4492–2016(1)/19.10.2022 г. (обратна разписка №R PS 5002 004USB P) до Мирослав Пенчев, относно инвестиционно предложение „ПУП – ПЗ за УПИ VIII, кв. 6 по регулационния план на село Славейково, съответстващ на ПИ с идентификатор 66977.501.9526 по КК и КР на с. Славейково, община Дряново, област Габрово“, 14.12.2022 г.

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015