1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

● Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал. 8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-43-ПР/2016 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП)  „Изграждане на свинекомплекс за угояване на прасета с капацитет до 1000 свине“, „ЕЛБА-99“ ЕАД /публикувано на 16.06.2022 г./

● Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал. 8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-34-ПР/2016 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП)  „Изграждане на овчарник за 1000 броя овце“, „Пан Агро 2016“ ЕООД /публикувано на 16.06.2022 г./

● Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал. 8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-67-ПР/2016 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП)  „Изграждане на кравеферма за отглеждане на 60 броя крави с доилна зала и млекопункт“ което ще се реализира в имот с идентификатор 63118.58.24 в землището на с. Росно, общ. Златарица, област Велико Търново“, Ервин Малаков /публикувано на 12.08.2022 г./

● Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал. 8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-26-ПР/2016 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП)  „Строителство на вилно селище – 8 броя едноетажни вилни сгради и столова“, Иван Йонков /публикувано на 21.09.2022 г./

● Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал. 8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-18-ПР/2017 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП)  „Изграждане на предприятие за обработка на кожи“, „ГИМП“ ЕООД /публикувано на 27.09.2022 г./

● Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал. 8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-113-ПР/2007 г. и №ВТ-105-ПР/2008 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП)  „Изграждане на шоурум, автосервиз, паркинг и жилищна сграда“ с местоположение ПИ №000147, 000148 и 000217 в землището на гр. Велико Търново“, „Европа 2007“ ЕООД /публикувано на 08.11.2022 г./

● Съобщение за извършена проверка във връзка с чл. 93, ал. 8 от ЗООС и постановено Решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда №ВТ-25-ПР/2010 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново за инвестиционно предложение (ИП)  „Възстановяване  на мелница и съоръженията към нея в имот 000240, в землището на с. Първомайци, община Горна Оряховица, като воден обект с комплексно предназначение„, „ВЕЦ Първомайци“ ООД /публикувано на 23.12.2022 г./

 

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015