1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ПРЕВИШАВАНЕ НА ПРАГ ЗА ИНФОРМИРАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ЗА ОЗОН

РИОСВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
телефон за допълнителна информация 062/ 62 03 58

1. Данни за наблюдаваните превишения:
1.1. Местонахождение на района с превишение:
1.2. Превишаване на Праг за информиране на населението за озон – 180 мкг/м3
1.3. Дата и час на превишаването:
1.4. Средночасова концентрация:

2. Прогноза за оставащата част от деня и следващите дни:
2.1. Географски район на очакваните превишения на алармените прагове:
2.2. Очаквана промяна на нивата на озон (понижение, стабилизиране, повишаване):

3. Информация за типа на засегнатото население, възможни здравни последствия и препоръчително поведение:
3.1. Информация за чувствителните групи от населението – деца, възрастни и болни от астма, както и др. белодробни заболявания.
3.2.Описание на вероятните симптоми – краткосрочните остри ефекти започват с дразнене на очите (концентрация около 200 мкг/м3), а при по – високи концентрации могат да се засегнат белите дробове. Промени в белодробната функция могат да се наблюдават при
астматично болни при експозиция на озон от 160 мкг/м3 до 340 мкг/м3;
3.3. Препоръчителни предпазни мерки, които следва да се вземат от засегнатото население – хората с повишена чувствителност да
избягват продължително пребиваване на открито; занятията по физкултура в училищата да се провеждат на закрито; да се избягва
напрегната физическа дейност на открито (ако е наложителна, се препоръчва да се извършва рано сутрин или късно вечер);
3.4. Повече информация може да се получи от отдел “Контролна дейност” на РИОСВ – Велико Търново на посочения в съобщението телефон.

4. Публикуваните данни подлежат на допълнителна проверка за тяхната достоверност.
Всяка промяна в статуса на данните се публикува в тримесечните и годишни отчети/ доклади на РИОСВ.

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015