1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Решение №ВТ-34-ОС/2017 г. за ИП Пешеходна туристическа алея – кв. Асенов – Дълбоки дол – парк Ксилифор – с. Арбанаси – с. Шереметя; защитена зона BG0000213 „Търновски височини“ (публ. 29.12.2017 г.)

Решение №01-ОС/2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №ВТ-20-ОС/2017 г. от 21.08.2017 г. (Решение №ВТ-23-ОС/2017 г.) (публ. 27.11.2017 г.)

Решение №ВТ-33-ОС/2017 г. за ИП Основен ремонт на горски път „Горски път“; защитена зона BG0000211 „Твърдишка планина“ (публ. 27.11.2017 г.)

Решение №ВТ-32-ОС/2017 г. за ИП Основен ремонт на горски път „Боруджийска поляна – Колибката“; защитена зона BG0000211 „Твърдишка планина“ (публ. 27.11.2017 г.)

Решение №ВТ-31-ОС/2017 г. за Горскостопанска програма на имоти с кадастрални номера 237055 и 237056 в землището на с. Царева ливада, общ. Дряново; защитена зона BG0000214 „Дряновски манастир“ (публ. 20.11.2017 г.)

Решение №ВТ-30-ОС/2017 г. за ИП Създаване на овощна градина със сини сливи в землището на с. Стоките, общ. Севлиево; защитена зона BG0001493 „Централен Балкан – буфер“ (публ. 31.10.2017 г.)

Решение №ВТ-29-ОС/2017 г. за Горскостопанска програма на имот с кадастрален номер 122012 в землището на с. Станчов хан, общ. Трявна; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ. 31.10.2017 г.)

Решение №ВТ-28-ОС/2017 г. за ИП Частична корекция на коритото на р. Стара река, с. Кесарево, общ. Стражица; Етап 1: Изграждане на стоманобетонна подпорна стена по левия бряг на р. Стара река в регулационните граници на с. Кесарево; защитена зона BG0000279 „Стара река“ (публ. 20.10.2017 г.)

Решение №ВТ-27-ОС/2017 г. за ИП „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Велико Търново“; защитена зона BG0000610 „Река Янтра“ (публ. 20.10.2017 г.)

Решение №ВТ-26-ОС/2017 г. за Горскостопанска програма на имоти с кадастрални номера 23947.274.2 и 23947.270.4 в землището на гр. Дряново, общ. Дряново; защитена зона BG0000214 „Дряновски манастир“ (публ. 16.10.2017 г.)

Решение №ВТ-25-ОС/2017 г. за Горскостопанска програма на имот с кадастрален номер 428007 в землището на с. Стоките, общ. Севлиево; защитена зона BG0001493 „Централен Балкан – буфер“ (публ. 15.09.2017 г.)

Решение №ВТ-24-ОС/2017 г. за Горскостопанска програма на имоти с кадастрални номера 128072 и 128022 в землището на с. Станчов хан, общ. Трявна; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ. 15.09.2017 г.)

Решение №ВТ-23-ОС/2017 г. за Горскостопанска програма на имоти с кадастрални номера 118015, 128019, 128026 и 128027 в землището на с. Станчов хан, общ. Трявна; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ. 24.08.2017 г.)

Решение №03/И-ОС/2017 г. за изменение на Решение №ВТ-17-ОС/2017 г. (публ. 14.08.2017 г.)

Решение №02/И-ОС/2017 г. за изменение на Решение №ВТ-18-ОС/2017 г. (публ. 14.08.2017 г.)

Решение №ВТ-22-ОС/2017 г. за Горскостопанска програма на имоти с кадастрални номера 14218.169.172 и 14218.170.157 в землището на гр. Габрово, общ. Габрово; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ. 28.07.2017 г.)

Решение №ВТ-21-ОС/2017 г. за Горскостопанска програма на имоти с кадастрални номера 117001 и 121005 в землището на с. Радевци, общ. Трявна; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ. 28.07.2017 г.)

Решение №ВТ-20-ОС/2017 г. за Горскостопанска програма на имоти с кадастрални номера 101001 и 101002 в землището на с. Бойковци, общ. Елена; защитена зона BG0000211 „Твърдишка планина“ (публ. 28.07.2017 г.)

Решение №ВТ-19-ОС/2017 г. за ИП Създаване на овощна градина със сини сливи в землището на с. Стоките, общ. Севлиево; защитена зона BG0001493 „Централен Балкан – буфер“ (публ. 14.07.2017 г.)

Решение №ВТ-18-ОС/2017 г. за План-извлечение за изменение на горскостопанска програма за имот с кадастрален номер 120027 в землището на с. Радевци, общ. Трявна; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ. 14.07.2017 г.)

Решение №ВТ-17-ОС/2017 г. за План-извлечение за изменение на горскостопанска програма за имот с кадастрален номер 195011 в землището на гр. Плачковци, общ. Трявна; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ. 14.07.2017 г.)

Решение №ВТ-16-ОС/2017 г. за Горскостопанска програма на имоти с кадастрални номера 052032, 053082 и 056005 в землището на с. Горско Косово, общ. Сухиндол; защитена зона BG0000275 „Язовир Стамболийски“ (публ. 23.06.2017 г.)

Решение №ВТ-15-ОС/2017 г. за План-извлечение на ТП Държавно горско стопанство „Свищов“ за промяна вида на сечите през 2017 г.; защитена зона BG0000576 „Свищовска гора“ (публ. 23.06.2017 г.)

Решение №ВТ-14-ОС/2017 г. за План-извлечение за промяна вида на сечта през 2017 г. на ТП Държавно горско стопанство „Севлиево“; защитени зони BG0000275 „Язовир Стамболийски“ и BG0000616 „Микре“ (публ. 02.06.2017 г.)

Решение №ВТ-13-ОС/2017 г. за Горскостопанска програма на имот с кадастрален номер 14218.330.499 в землището на гр. Габрово, общ. Габрово; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ. 02.06.2017 г.)

Решение №ВТ-12-ОС/2017 г. за ИП Изграждане на овцеферма за 300 броя овце; защитена зона BG0000211 „Твърдишка планина“ (публ. 02.06.2017 г.)

Решение №ВТ-11-ОС/2017 г. за Горскостопанска програма на имоти с кадастрални номера 14218.330.507 и 14218.330.509 в землището на гр. Габрово, общ. Габрово; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ. 03.04.2017 г.)

Решение №ВТ-10-ОС/2017 г. за Горскостопанска програма на имоти с кадастрални номера 184056 и 166048 в землището на с. Самоводене, общ. Велико Търново; защитена зона BG0000213 „Търновски височини“ (публ. 30.03.2017 г.)

Решение №01/И-ОС/2017 г. за изменение на Решение №ВТ-04-ОС/2017 г. (публ. 29.03.2017 г.)

Решение №ВТ-09-ОС/2017 г. за Горскостопанска програма на имоти с кадастрални номера 118010 и 128054 в землището на с. Станчев хан, общ. Трявна; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ. 27.03.2017 г.)

Решение №ВТ-08-ОС/2017 г. за Горскостопанска програма на имот с кадастрален номер 122017 в землището на с. Станчев хан, общ. Трявна; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ. 27.03.2017 г.)

Решение №ВТ-07-ОС/2017 г. за ИП „Изграждане на вила“; защитена зона BG0000275 „Язовир Стамболийски“ (публ. 08.03.2017 г.)

Решение №ВТ-06-ОС/2017 г. за Горскостопанска програма на имот с кадастрален номер 060083 в землището на с. Агатово, общ. Севлиево; защитени зони BG0000615 „Деветашко плато“, BG0002102 „Деветашко плато“ (публ. 27.02.2017 г.)

Решение №ВТ-05-ОС/2017 г. за ИП „Изграждане на едноетажна жилищна сграда“; защитена зона BG0000213 „Търновски височини“ (публ. 20.02.2017 г.)

Решение №ВТ-04-ОС/2017 г. за Горскостопанска програма на имоти с кадастрални номера 528059, 528060, 527099, 525025, 527070, 525024 и 525029 в землището на с. Крамолин, общ. Севлиево; защитена зона BG0000275 „Язовир Стамболийски“ (публ. 17.02.2017 г.)

Решение №ВТ-03-ОС/2017 г. за План-извлечение на ТП Държавно горско стопанство „Свищов„“; защитени зони BG0000396 „Персина“, BG0000233 „Студена река“, BG0000576 „Свищовска гора“, BG0002018 „Остров Вардим“, BG0002083 „Свищовско-Беленска низина“ (публ. 16.02.2017 г.)

Решение №ВТ-02-ОС/2017 г. за ИП „Отглеждане на трайно насаждение със сини сливи в землището на с. Стоките, общ. Севлиево“; защитена зона BG0001493 „Централен Балкан – буфер“ (публ. 07.02.2017 г.)

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015