1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги, предоставяни от
РИОСВ - В. Търново

Уважаема Госпожо / Господине,
Настоящото проучване на потребителската удовлетвореност има за цел да осигури на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) информация, която да подпомогне по–доброто обслужване на физическите и юридическите лица, ползващи услугите на МОСВ.
Моля, отбележете отговора, който според Вас най-точно съответства на всеки въпрос.
Анкетата е анонимна!

1. В какво качеството ползвате административните услуги?

Физическо лицеТърговецНПОПубличен сектор

2. Лесно ли открихте информация за интересуващата Ви административна услуга?

ДаНе

3. Откъде получихте информация за административните услуги?

От нормативни документиОт разговор с наш служител на „Зелен телефон“От нашата интернет страницаОт фронт офиса „На едно гише“От консултант

4. Необходимата Ви информация достъпна и пълна ли е?

ДаНе

Ако сте отговорили с „НЕ”, моля да посочите какво бихме могли да подобрим с цел предоставяната информация да стане по-достъпна и пълна за Вас:

5. Спазват ли се законовите срокове за предоставянето на заявената от Вас услуга?

ДаНе

Ако сте отговорили с „НЕ”, моля да посочите кога и по повод на коя административна услуга не са спазени сроковете:

6. Кой аспект на нашите услуги не Ви удовлетворява?

Некомпетентни служителиНелюбезни служителиКачеството на предоставяната информация–яснота, точност, пълнотаПросрочена препискаДруго. Моля опишете:

7. Кой аспект на нашите услуги Ви удовлетворява?

Любезно отношение на служителитеКомпетентно отношение на служителитеПредоставяне на услугите в срокКачеството на предоставяната информация – яснота, точност, пълнотаДруго. Моля, опишете:

8. Каква е общата Ви оценка за предоставените административни услуги?

НеприемливаПосредственаУдовлетворителнаНапълно съм доволен

Моля да посочите какво според Вас е необходимо да се подобри в предоставяните от нас услуги:

Благодарим Ви за отделеното време и внимание! Ние искрено вярваме, че попълнените от Вас отговори ще допринесат за подобряване на качеството на предоставяните от нас услуги!

Тази Анкетна карта е Приложение № 2 към Наръчник по управление на качеството на МОСВ и е с версия 1 от 28.08.2015 г.

Код за проверка:

captcha

Въведете кода от картинката (задължително поле)

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015