1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018
face to people

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги, предоставяни от
РИОСВ - В. Търново

Уважаема Госпожо / Господине,
Настоящото проучване на потребителската удовлетвореност има за цел да осигури на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) информация, която да подпомогне по–доброто обслужване на физическите и юридическите лица, ползващи услугите на МОСВ.
Моля, отбележете отговора, който според Вас най-точно съответства на всеки въпрос.
Анкетата е анонимна!

1. В какво качеството ползвате административните услуги?

 Физическо лице Търговец НПО Публичен сектор

2. Лесно ли открихте информация за интересуващата Ви административна услуга?

 Да Не

3. Откъде получихте информация за административните услуги?

 От нормативни документи От разговор с наш служител на „Зелен телефон“ От нашата интернет страница От фронт офиса „На едно гише“ От консултант

4. Необходимата Ви информация достъпна и пълна ли е?

 Да Не

Ако сте отговорили с „НЕ”, моля да посочите какво бихме могли да подобрим с цел предоставяната информация да стане по-достъпна и пълна за Вас:

5. Спазват ли се законовите срокове за предоставянето на заявената от Вас услуга?

 Да Не

Ако сте отговорили с „НЕ”, моля да посочите кога и по повод на коя административна услуга не са спазени сроковете:

6. Кой аспект на нашите услуги не Ви удовлетворява?

 Некомпетентни служители Нелюбезни служители Качеството на предоставяната информация–яснота, точност, пълнота Просрочена преписка Друго. Моля опишете:

7. Кой аспект на нашите услуги Ви удовлетворява?

 Любезно отношение на служителите Компетентно отношение на служителите Предоставяне на услугите в срок  Качеството на предоставяната информация – яснота, точност, пълнота Друго. Моля, опишете:

8. Каква е общата Ви оценка за предоставените административни услуги?

 Неприемлива Посредствена Удовлетворителна Напълно съм доволен

Моля да посочите какво според Вас е необходимо да се подобри в предоставяните от нас услуги:

Благодарим Ви за отделеното време и внимание! Ние искрено вярваме, че попълнените от Вас отговори ще допринесат за подобряване на качеството на предоставяните от нас услуги!

Тази Анкетна карта е Приложение № 2 към Наръчник по управление на качеството на МОСВ и е с версия 1 от 28.08.2015 г.

Код за проверка:

captcha

Въведете кода от картинката (задължително поле)

Работа при нас

Language

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания