1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Списък на обектите за комплексни проверки през 2014 г., компонентите и факторите, които ще бъдат проверявани

Докладите от проверките се публикуват своевременно, след приключване на проверката.

Наименование на обекта,

населено място, община

ЗООС въздух шум води химикали отпадъци почви ЗОПОЕЩ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8

9.

1 „В И К“ ООД, град Габрово, бул. ТРЕТИ МАРТ № 6  

x

2 „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ГАБРОВО“ ЕАД, гр. Габрово х

x

х

x

3 „МАК“ АД, гр. Габрово бул.“ Трети март“ № 9 х

х

4 „ФУЛМАКС-21“ АД, гр.Габрово ул. Александър Стамболийски № 4 х

х

х

5 „ШИПКА ТУРИСТ“ООД, гр. Габрово ул. „Кирил и Методий“ № 26 А

х

х

6 „ЕЛВИ“ ООД, с.Велковци Община Габрово

х

х
7 „ГЕПАРД ООД“, гр. Габрово ул.“Стефан Караджа“ № 2 х

х

8 „КОЛТЕК“ ЕООД, гр. Габрово кв. Войново х

х

9 „ТЕРАХИМ 97“ АД, гр. Габрово ул. „Бодра смяна“ № 21

х

х

10 „ПЛАСТФОРМ“ ООД, гр. Габрово ул. „Бодра смяна“ № 21

х

х

11 „ИМПУЛС АД“ , гр. Габрово ул. Орловска № 162 х

х

12 „ДИМАС АД“ , гр. Габрово ул. „3-ти март“ № 53 х х
13 СТАНЧО КОЛЕВ ЕООД, гр. Габрово ул. „Рибарска“ № 1

х

х
14 „ТАНДЕМ-ГАБРОВО ООД“, гр.Габрово, ул.ИНДУСТРИАЛНА, СЕВЕРНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА х х х
15 „ДИКСИ ООД“ , гр. Габрово, бул. Столетов № 127 х х
16 „БЯЛА“ ЕООД, гр. Севлиево, ул. „Никола Петков“ № 6 х х
17 „ЕМКА“ АД, гр. Севлиево, ул. „Никола Д. Петков“ № 30

х

х
18 „АББ АВАНГАРД“ АД, гр. Севлиево, ул. Никола Петков № 32 х х
19 „ХАМБЕРГЕР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. Севлиево, ул. Магистрална № 1

х

х х
20 „ХРИНАД“ ООД, гр. Севлиево, ПЖК Чакала № 5 х х
21 „НИКИПЛАСТ-М“ ООД, гр.Севлиево, ул. „Марин Попов“ № 116 х х
22 „КЪНЧЕВИ“ ООД, гр. Севлиево, ул. „Мара Белчева“ 7 х х
23 „БАЛКАНСКО ЕХО“ ЕООД, с. Кръвеник, общ. Севлиево

х

х
24   „КЕМП“ АД, гр. Севлиево, ул. „Никола Д. Петков“ № 30

х

х
25 Общинска администрация Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ № 21 х х
26 „ВСК КЕНТАВЪР-ИЗ ДИНАМИКА“ ЕООД, гр.Дряново ул. „Шипка“ № 1 х х х
27 „ЧЕХ – ЙОСИФ НОВОСАД“ ООД, гр. В.Търново, ул. „Никола Габровски“ № 43 х х
28 „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ“ ООД, гр. Велико Търново, ул. „П. Яворов“ № 30 х х
29 „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. Бургас, Северна промишлена зона – СМК 7 х  х  х
 30 „АГРОКОМ“ ЕООД, град Велико Търново , ВАСИЛ ЛЕВСКИ № 15, ет. 7

„БРИТОС“ ЕООД, гр. В.Търново, ул. „Васил Левски“ № 15 ет. 7

 х  х
 31 „ЦЕНТРОМЕС“ ООД, гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски“ № 9 х  х
 32 „СИЛВА УУД“ ЕАД, гр. Ловеч, ул. ГУРКО № 1, ет. 4  х х
33 „ЕКСТРАПАК“ ООД, гр. Велико Търново, ул. „П. Евтимий“ № 7 х х
34 „СИНТЕЗИЯ“ ООД, гр. София, кв Младост 4, Бизнеспарк, сгр.13 х х
35 „БАЛКАНСКО ЕХО“ ЕООД, с. Кръвеник, общ. Севлиево х х
36 „АВТОМОТОР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД, гр.Велико Търново, ул.НАРОДНИ БУДИТЕЛИ № 12 х х
37 „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ“ ООД, гр. Велико Търново, ул.П. ЯВОРОВ № 30 х х
38 „КУПРО-94″ ООД, гр. Горна Оряховица, ул.“Мано Тодоров“ № 28 х х х
39 „РОЗАХИМ“ АД, гр. Горна Оряховица , УЛ. АНТОН СТРАШИМИРОВ № 57 х х
40 „ХИМПРОДУКТ“ АД, гр. Горна Оряховица , ул.АНТОН СТРАШИМИРОВ № 2 х х
41 БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД, гр.СОФИЯ, ИВАН ВАЗОВ №3ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА, гр. Горна Оряховица, ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 112 вх.А х х
42 „АРКУС“ АД, гр. Лясковец, ул.В.ЛЕВСКИ № 219 х х
43 „СТЕФАНОВ – ИВАН СТЕФАНОВ – 04“ ЕООД, гр. Г.Оряховица, ул. Борима № 14 х х
44 „ЛЯСКОВЕЦ“ ООД, гр. Лясковец, ул.МАКСИМ РАЙКОВИЧ № 33 х х
45 „БИ.СИ.СИ. ХАНДЕЛ“ ООД, гр. В.Търново, ул. „Кл. Охридски“ № 31А х х
46 „ЗОРНИЦА – КОМЕРС“ ООД, с.Кесарево, ул. Станционна № 18 х х х
47 „ПИМЕНС“ ООД , гр. Стражица, ул. ИВАН ВАЗОВ № 1 х х
48 „БАЛКАНКАР-ЗАРЯ“ АД, гр.Павликени, ул. ТОШО КЪТЕВ № 1 х х
49 „УНИПАК“ АД, гр.Павликени, ул.ТОШО КЪТЕВ № 13 х х
50 „АЛПЛАСТ – СЛАВКА СТОЯНОВА“ЕТ, гр.Павликени, ул. „Раковски“ № 8 х х
51 „МЕСОКОМБИНАТ-СВИЩОВ“ ООД, ул.“33-ти Свищовски полк“ № 91, гр. Свищов х х
52 „РЕПУБЛИКАКОНСЕРВ“ АД, гр.Свищов, ул. Отец Паисий № 9 х х

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015