1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

 

Наименование на оператора и предприятието (в т.ч. адрес на управление на оператора и адрес на предприятието): „Булармас” ЕООД, гр. София
№ на Решение на директора на РИОСВ:

ВТ-01-ПГА/2022 г.

Дата на Решение на директора на РИОСВ:

17.10.2022 г.

Решение на директора на РИОСВ

Решение № ВТ-01-ПГА/2022 г.

Дата на влизане в сила на решението по чл. 106, ал. 4 от ЗООС: 01.11.2022 г. Дата на обжалване на решението по чл. 106, ал. 4 от ЗООС: Не

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Документация ДППГА по чл. 106, ал. 4 от ЗООС, оператор Булармас” ЕООД – публикувана на 09.09.2022 г.
  • Обява за открит обществен достъп на ДППГА по чл. 106, ал. 4 от ЗООС, оператор Булармас” ЕООД – публикувана на 09.09.2022 г.
  • Проект на решение по чл. 106, ал. 4 от ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал
  • Обява за открит обществен достъп до проекта на решение по чл. 106, ал. 4 от ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал: „Монтажен цех за сглобяване на патрони”, с. Хотница – публикувана на 30.09.2022 г.

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015