1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018
face to people

Решение №ВТ-01-ОС/2020 г . за „Горскостопанска програма на имоти с кадастрални номера 38652.56.40 и 38652.52.51 в землището на с. Кормянско, общ. Севлиево“; защитени зони BG0000275 „Язовир Стамболийски“ (публ.09.01.2020 г.)

Решение №ВТ-02-ОС/2020 г . за „Изграждане на подпорна стена в подстанция „Балкан“; защитени зони BG0000610 „Река Янтра“ (публ.19.02.2020 г.)

Решение №ВТ-03-ОС/2020 г . за „Възстановяване на разрушен мост над река Дряновска и подходите към него“; защитени зони BG0000282 „Дряновска река“ (публ.16.03.2020 г.)

Решение №ВТ-04-ОС/2020 г . за „Горскостопанска програма на имоти с идентификатори 68823.119.12, 68823.119.26, 68823.119.41 и 68823.119.46 в землището на с. Станчов хан, общ. Трявна“; защитени зони BG0000399″Българка“ (публ.30.03.2020 г.)

Решение №ВТ-05-ОС/2020 г . за „Изграждане на канализационен колектор клон 1 преминаващ по ул. „Украйна“, успоредно на реката и отвеждащ отпадъчните води от ул. „Украйна“ и района на „Топливо“, ул. „Кавалджийска“, ул. „Стефан Караджа“, ул. „Капитан Райчо“, ул. „Баба Тонка“, ул. „Хаджи Димитър“ до съществуващ дюкер на ул. „Индиструална“ и изграждане на подпорна стена в участъка между РШ 1.6 и РШ 1.8 на колектора“, гр. Трявна; защитени зони BG0000282″ Дряновска река“ (публ.11.05.2020 г.)

Решение №ВТ-06-ОС/2020 г . за „Горскостопански план и План за защита от пожари на земеделските територии, придобили характеристика на гора и на горски територии, собственост на община Трявна“ ; защитени зони BG0000214″ Дряновски манастир“, BG0000281 „Река Белица“, BG 0000399 „Българка“ (публ.08.06.2020 г.)

Решение №ВТ-07-ОС/2020 г . за „Горскостопански план и План за защита от пожари на земеделските територии, придобили характеристика на гора и на горските територии, собственост на община Дряново“ ; защитени зони BG0000214″ Дряновски манастир“, BG0000282 „Дряновска река“, BG 0000263 „Скалско“ и BG 0000610 „Река Янтра“ (публ.08.06.2020 г.)

Решение №ВТ-08-ОС/2020 г . за „Горскостопанска програма на имот с кадастрален номер 68823.118.20 в землището на с. Станчов хан, общ. Трявна“; защитени зони BG 0000399 „Българка“ (публ.16.06.2020 г.)

Решение №ВТ-09-ОС/2020 г . за „Изменение на горскостопанска програма на имот с кадастрален номер 61323.114.1 в землището на с. Радевци, общ. Трявна“; защитени зони BG 0000399 „Българка“ (публ.16.06.2020 г.)

Решение №ВТ-10-ОС/2020 г . за „Изменение на горскостопанска програма с кадастрален номер 68823.115.44 в землището на с. Станчов хан, общ. Трявна“; защитени зони BG 0000399 „Българка“ (публ.16.06.2020 г.)

Решение №ВТ-11-ОС/2020 г . за „Горскостопанска програма на имот с идентификатор 46125.89.16 в землището на с. Майско, общ. Елена“; защитени зони BG 0000211 „Твърдишка планина“ (публ.16.06.2020 г.)

Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания