1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Решение №ВТ-01-ОС/2020 г . за „Горскостопанска програма на имоти с кадастрални номера 38652.56.40 и 38652.52.51 в землището на с. Кормянско, общ. Севлиево“; защитени зони BG0000275 „Язовир Стамболийски“ (публ.09.01.2020 г.)

Решение №ВТ-02-ОС/2020 г . за „Изграждане на подпорна стена в подстанция „Балкан“; защитени зони BG0000610 „Река Янтра“ (публ.19.02.2020 г.)

Решение №ВТ-03-ОС/2020 г . за „Възстановяване на разрушен мост над река Дряновска и подходите към него“; защитени зони BG0000282 „Дряновска река“ (публ.16.03.2020 г.)

Решение №ВТ-04-ОС/2020 г . за „Горскостопанска програма на имоти с идентификатори 68823.119.12, 68823.119.26, 68823.119.41 и 68823.119.46 в землището на с. Станчов хан, общ. Трявна“; защитени зони BG0000399″Българка“ (публ.30.03.2020 г.)

Решение №ВТ-05-ОС/2020 г . за „Изграждане на канализационен колектор клон 1 преминаващ по ул. „Украйна“, успоредно на реката и отвеждащ отпадъчните води от ул. „Украйна“ и района на „Топливо“, ул. „Кавалджийска“, ул. „Стефан Караджа“, ул. „Капитан Райчо“, ул. „Баба Тонка“, ул. „Хаджи Димитър“ до съществуващ дюкер на ул. „Индиструална“ и изграждане на подпорна стена в участъка между РШ 1.6 и РШ 1.8 на колектора“, гр. Трявна; защитени зони BG0000282″ Дряновска река“ (публ.11.05.2020 г.)

Решение №ВТ-06-ОС/2020 г . за „Горскостопански план и План за защита от пожари на земеделските територии, придобили характеристика на гора и на горски територии, собственост на община Трявна“ ; защитени зони BG0000214″ Дряновски манастир“, BG0000281 „Река Белица“, BG0000399 „Българка“ (публ.08.06.2020 г.)

Решение №ВТ-07-ОС/2020 г . за „Горскостопански план и План за защита от пожари на земеделските територии, придобили характеристика на гора и на горските територии, собственост на община Дряново“ ; защитени зони BG0000214″ Дряновски манастир“, BG0000282 „Дряновска река“, BG0000263 „Скалско“ и BG0000610 „Река Янтра“ (публ.08.06.2020 г.)

Решение №ВТ-08-ОС/2020 г . за „Горскостопанска програма на имот с кадастрален номер 68823.118.20 в землището на с. Станчов хан, общ. Трявна“; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ.16.06.2020 г.)

Решение №ВТ-09-ОС/2020 г . за „Изменение на горскостопанска програма на имот с кадастрален номер 61323.114.1 в землището на с. Радевци, общ. Трявна“; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ.16.06.2020 г.)

Решение №ВТ-10-ОС/2020 г . за „Изменение на горскостопанска програма с кадастрален номер 68823.115.44 в землището на с. Станчов хан, общ. Трявна“; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ.16.06.2020 г.)

Решение №ВТ-11-ОС/2020 г . за „Горскостопанска програма на имот с идентификатор 46125.89.16 в землището на с. Майско, общ. Елена“; защитени зони BG0000211 „Твърдишка планина“ (публ.16.06.2020 г.)

Решение №ВТ-12-ОС/2020 г . за „План-извлечение за промяна вида на сечта през 2020 г. на ТП „Държавно горско стопанство Елена“; защитени зони BG0000211 „Твърдишка планина“ (публ. 13.07.2020 г.)

Решение №ВТ-13-ОС/2020 г . за „Изменение на госкостопанска програма на имот с кадастрален номер 68823.115.42 в землището на с. Станчов хан, общ. Трявна“; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ. 13.07.2020 г.)

Решение №ВТ-14-ОС/2020 г . за „Горскостопанска програма на имоти с идентификатори 61323.116.9 и 61323.116.10 в земилището на с. Радевци, общ. Трявна“; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ. 21.07.2020 г.)

Решение №ВТ-15-ОС/2020 г . за „Изменение на горскостопански програми на имоти с идентификатори 68823.122.32 и 68823.122.33 в землището на с. Станчов хан, общ. Трявна“; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ. 21.07.2020 г.)

Решение №ВТ-16-ОС/2020 г . за „Горскостопанска програма на имоти 14218.174.154 и 14218.178.13 в землището на гр. Габрово, общ. Габрово“; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ. 10.08.2020 г.)

Решение №ВТ-17-ОС/2020 г . за „Къща за гости с барбекю – основно и допълващо застрояване в ПИ 063031 землището на с. Стоките, общ. Севлиево“; защитени зони BG0001493 „Централен балкан – буфер“ (публ. 24.08.202ог.)

Решение №ВТ-18-ОС/2020 г . за „План – извлечение за промяна вида на сечта през 2020 г. в гори собственост на община Стражица“; защитени зони BG 0000432 „Голяма река“ и BG0000231 „Беленска гора“ (публ. 03.09.202ог.)

Решение №ВТ-19-ОС/2020 г . за „Изменение на горскостопанска програма на имот с идентификатор 14218.211.534 в землището на гр. Габрово, общ. Габрово“; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ. 16.09.2020г.)

Решение №ВТ-20-ОС/2020 г . за „Горскостопанска програма на имоти с идентификатори: 04025.160.12 и 04025.160.20 в землището на с. Бижовци, общ. Трявна“; защитени зони BG0000214 „Дряновски манастир“ (публ. 16.09.2020г.)

Решение №ВТ-21-ОС/2020 г . за „Изменение на горскостопанска програма  на имот с идентификатор 68823.128.38 в землището на с. Станчов хан, общ. Трявна“; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ. 28.09.2020г.)

Решение №ВТ-22-ОС/2020 г . за „Горскостопанска програма на имот с идентификатор 68823.117.12 в землището на с. Станчов хан, общ. Трявна“; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ. 05.10.2020г.)

Решение №ВТ-23-ОС/2020 г . за „Горскостопанска програма на имот с идентификатор 14218.321.211 в землището на гр. Габрово, общ. Габрово“; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ. 05.10.2020г.)

Решение №ВТ-24-ОС/2020 г . за „Горскостопанска програма за имот с идентификатор 40141.203.8 в землището на с. Крушево, общ. Севлиево“; защитени зони BG0000275 „Язовир Стамболийски“ (публ. 12.10.2020г.)

Решение №ВТ-25-ОС/2020 г . за „Измененение на горскостопанска програма на имот с кадастрален номер 68823.115.2 в землището на с. Станчов хан, общ. Трявна“; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ. 19.10.2020г.)

Решение №ВТ-26-ОС/2020 г . за „Частично изменение (ЧИ) на ПУП – План за застрояване за преотреждане на УПИ II 227, 37, 38, 39, 40 в кв. 4 по плана на с. Палици, общ. Елена „от залесяване“,  с ново предназначение „за ниско жилищно застрояване (Жм1)“; защитени зони BG0000211 „Твърдишка планина“ (публ. 16.11.2020г.)

Решение №ВТ-26-ОС/2020 г . за „Частично изменение (ЧИ) на ПУП – План за застрояване за преотреждане на УПИ II 227, 37, 38, 39, 40 в кв. 4 по плана на с. Палици, общ. Елена „от залесяване“,  с ново предназначение „за ниско жилищно застрояване (Жм1)“; защитени зони BG0000211 „Твърдишка планина“ (публ. 16.11.2020г.)

Решение №ВТ-27-ОС/2020 г . за „Изменение на горскостопанска програма на имот с идентификатор 68823.126.15 в землището на с. Станчов хан, общ. Трявна“; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ. 16.11.2020г.)

Решение №ВТ-28-ОС/2020 г . за „Горскостопанска програма на имот с кадастрален номер 68823.115.30 в землището на с. Станчов хан, общ. Трявна“; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ. 23.11.2020г.)

Решение №ВТ-29-ОС/2020 г . за „Изменение на горскостопанска програма на поземлен имот с идентификатор 68823.126.16 в землището на с. Станчов хан, общ. Трявна“; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ. 23.11.2020г.)

Решение №ВТ-30-ОС/2020 г . за „Изменение на горскостопанска програма на поземлени имоти с идентификатори 04025.190.2 и 04025.220.5 в землището на с. Бижовци, общ. Трявна“; защитени зони BG0000214 „Дряновски манастир“ (публ. 23.11.2020г.)

Решение №ВТ-31-ОС/2020 г . за „Горскостопанска програма на поземлен имот с идентификатори 61323.114.27 по КК и КР на землището на с. Радевци, общ. Трявна“; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ. 27.11.2020г.)

Решение №ВТ-32-ОС/2020 г . за „Горскостопанска програма на поземлен имот с идентификатори 61323.114.26 по КК и КР на землището на с. Радевци, общ. Трявна“; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ. 27.11.2020г.)

Решение №ВТ-33-ОС/2020 г . за „План – извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2020 г. на територията на ТП ДГС „Габрово“ (във вариант, съгласно поставените условия“; защитени зони BG0000399 „Българка“ (публ. 27.11.2020г.)

Решение №ВТ-35-ОС/2020 г . за „Горскостопанска програма на имот с идентификатор 68823.115.31 в землището на с. Станчов хан, общ. Трявна“; защитена зона BG0000399 „Българка“ (публ. 14.12.2020г.)

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015