1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018
face to people

Решение №ВТ-01-ОС/2020 г . за „Горскостопанска програма на имоти с кадастрални номера 38652.56.40 и 38652.52.51 в землището на с. Кормянско, общ. Севлиево“; защитени зони BG0000275 „Язовир Стамболийски“ (публ.09.01.2020 г.)

Решение №ВТ-02-ОС/2020 г . за „Изграждане на подпорна стена в подстанция „Балкан“; защитени зони BG0000610 „Река Янтра“ (публ.19.02.2020 г.)

Решение №ВТ-03-ОС/2020 г . за „Възстановяване на разрушен мост над река Дряновска и подходите към него“; защитени зони BG0000282 „Дряновска река“ (публ.16.03.2020 г.)

Решение №ВТ-04-ОС/2020 г . за „Горскостопанска програма на имоти с идентификатори 68823.119.12, 68823.119.26, 68823.119.41 и 68823.119.46 в землището на с. Станчов хан, общ. Трявна“; защитени зони BG0000399″Българка“ (публ.30.03.2020 г.)

Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания