1

Contacts

68 Nikola Gabrovski Str.
Veliko Turnovo, Bulgaria
Work hours: 08:30-17:30
Telephone: + 359 62 62 03 58
Fax: + 359 62 62 37 84

Location

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Information

Sorry, this entry is not available in English.

Sorry, this entry is not available in English.

Sorry, this entry is not available in English.

Sorry, this entry is not available in English.

В рамките на Европейската седмица за намаляване на отпадъците, РИОСВ  Велико Търново и „Еко Партнърс България“ ЕООД организираха посещение на ученици и студенти на сепариращата инсталация за отпадъци от опаковки в кв. „Чолаковци“ във Велико Търново. Студентите от катедра „География“ при Исторически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и учениците от ПМГ „Васил Друмев“ и СУ „Емилиян Станев“ бяха запознати с дейността на площадката, стопанисвана от „Еко Феникс“ ЕООД. Фирмата обслужва жълтите и зелени контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки – хартия, пластмаса, метал и стъкло на няколко общини. Управителят на обекта запозна младежите с процеса по събиране на отпадъците от цветните контейнери и извозването до сепариращата инсталация, показа технологичните линии и механичното сортиране на отпадъците, както и пресоването (балирането) на отпадъците от опаковки за предаване за последващо третиране/рециклиране.

Целта на посещението бе младите хора да бъдат информирани за правилното управление на отпадъците, за пътя на разделно събрания отпадък и да се акцентира на тяхната роля като граждани, които трябва да променят своите навици и поведение спрямо различните видове отпадъци.

Разделното събиране намалява натрупването на отпадъци в депата и разпиляването им в околната среда, запазва ресурсите и защитава природата, помага за решаването на проблеми, свързани с изменението на климата.

 

Език:

  • Български
  • English
Работа при нас

Анкета

Green Line

062/ 62 03 58

Инф. система INCOLAB

Corruption Allegations

062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания