1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Решения с въздействие за 2014г.

Издадени решения за преценка, че представените планове, програми, проекти или инвестиционни предложения има вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони

Дата на
публикуване
№ на решение Възложител Инвестиционно предложение
/план / програма / проект
 31.01.2014г.  Решение № 03 /О-ОС/2014 г. от 30.01.2014 г.  „Инфрастроежи“ ООД, гр. Севлиево  “Разширение на площадка за асфалтова база за склад за инертни материали, обслужващо хале и административно-битови и лабораторни помещения”

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015