1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Решенията са поставени за обществен достъп на информационните табла на РИОСВ – Велико Търново на датата на публикуване в сайта за период от 14 дни. Решенията се намират и в отдел „ОВОС и ЕО”, дирекция „Превантивна дейност”. Достъпът до тях е по реда на Закона за достъп до обществена информация.
Решения преди 2013 година може да намрите тук: http://old.riosvt.org/precenki_ovos.html

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015