1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

„Доставка на безпилотeн летателен апарат с вградена камера за работа на терен – 2 (два) броя” с номер 9053490
Дата на публикуване: 06.06.2016 г.

Срок за представяне на оферти: 13.06.2016 г., 17,30 ч.
1.    Заповед за откриване на процедура

2.    Обява

3.    Документация

4. Образци на документи за участие

5. Протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците

6. Заповед за прекратяване на процедурата

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015