1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Месец януари 2020 г.

1.Заявление от Община Велико Търново от 30.12.2019 г.

2.Решение № УО-148-ИС/2020 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Велико Търново

3.Заявление от Община Габрово от 06.01.2020 г.

4.Решение № УО-149-ИС/2020 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Габрово

5.Заявление от Община Севлиево от 10.01.2020 г.

6.Решение № УО-150-ИС/2020 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Севлиево

7.Заявление от Община Севлиево от 23.01.2020 г.

8.Решение № УО-151-ИС/2020 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Севлиево

9.Заявление от Община Дряново от 21.01.2020 г.

10.Решение № УО-152-ИС/2020 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Дряново

11.Заявление от Община Полски Тръмбеш от 24.01.2020 г.

12.Решение № УО-153-ИС/2020 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Полски Тръмбеш

13.Заявление от Община Габрово от 27.01.2020 г.

14.Решение № УО-154-ИС/2020 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Габрово

Месец февруари 2020 г.

1.Заявление от Община Севлиево от 10.02.2020 г.

2.Решение № УО-155-ИС/2020 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Севлиево

3.Заявление от Община Сухиндол от 12.02.2020 г.

4.Решение № УО-156-ИС/2020 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Сухиндол

Месец март 2020 г.

1.Заявление от Община Габрово от 04.03.2020 г.

2.Решение № УО-157-ИС/2020 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Габрово

3.Заявление от Община Севлиево от 10.03.2020 г.

4.Решение № УО-158-ИС/2020 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Севлиево

5.Заявление от Община Трявна от 23.03.2020 г.

6.Решение № УО-159-ИС/2020 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Трявна

Количества депонирани отпадъци на депата в обхвата на РИОСВ – Велико Търново и заплатени отчисления за депониране, съгласно чл. 60 и чл. 64 от ЗУО по общини за периода януари 2011 г.÷ март 2020 г.

Месец април 2020 г.

1.Заявление от Община Севлиево от 07.04.2020 г.

2.Решение № УО-160-ИС/2020 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Севлиево

3.Заявление от Община Габрово от 03.04.2020 г.

4.Решение № УО-161-ИС/2020 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Габрово

5.Заявление от Община Полски Тръмбеш от 16.04.2020 г.

6.Решение № УО-162-ИС/2020 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Полски Тръмбеш

7.Заявление от Община Свищов от 30.04.2020 г.

8.Решение № УО-163-ИС/2020 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Свищов

Месец май 2020 г.

1. Заявление от Община Севлиево от 13.05.2020 г.

2.Решение № УО-164-ИС/2020 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Севлиево

3.Заявление от Община Трявна от 11.05.2020 г.

4.Решение № УО-165-ИС/2020 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Трявна

5.Заявление от Община Горна Оряховица от 18.05.2020 г.

6.Решение № УО-166-ИС/2020 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Горна Оряховица

7.Заявление от Община Трявна от 22.05.2020 г.

8.Решение № УО-167-ИС/2020 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Трявна

Месец юни 2020 г.

1.Заявление от Община Габрово от 05.06.2020 г.

2.Решение № УО-168-ИС/2020 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Габрово

3.Заявление от Община Севлиево от 16.06.2020 г.

4.Решение № УО-169-ИС/2020 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Севлиево

Месец юли 2020 г.

1.Заявление от Община Дряново от 03.07.2020 г.

2.Решение № УО-170-ИС/2020 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Дряново

3.Заявление от Община Дряново от 03.07.2020 г.

4.Решение № УО-171-ИС/2020 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Дряново

5.Заявление от Община Дряново от 07.07.2020 г.

6.Решение № УО-172-ИС/2020 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Дряново

7.Заявление от Община Севлиево от 17.07.2020 г.

8.Решение № УО-173-ИС/2020 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Севлиево

9.Заявление от Община Полски Тръмбеш от 24.07.2020 г.

10.Решение № УО-174-ИС/2020 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Полски Тръмбеш

11.Заявление от Община Габрово от 23.07.2020 г.

12.Решение № УО-175-ИС/2020 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Габрово

Месец август 2020 г.

1.Заявление от Община Габрово от 05.08.2020 г.

2.Решение № УО-176-ИС/2020 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Габрово

3.Заявление от Община Севлиево от 06.08.2020 г.

4.Решение № УО-177-ИС/2020 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Севлиево

Месец септември 2020 г.

1.Заявление от Община Велико Търново от 01.09.2020 г.

2.Решение № УО-178-ИС/2020 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Велико Търново

3.Заявление от Община Габрово от 09.09.2020 г.

4.Решение № УО-179-ИС/2020 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Габрово

5.Заявление от Община Севлиево от 14.09.2020 г.

6.Решение № УО-180-ИС/2020 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Севлиево

7.Заявление от Община Трявна от 15.09.2020 г.

8. Решение № УО-181-ИС/2020 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Трявна

Количества депонирани отпадъци на депата в обхвата на РИОСВ – Велико Търново и заплатени отчисления за депониране, съгласно чл. 60 и чл. 64 от ЗУО по общини за периода януари 2011 г.÷ септември 2020 г.

Месец октомври 2020 г.

1.Заявление от Община Стражица от 01.10.2020 г.

2.Решение № УО-182-ИС/2020 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Стражица

3.Заявление от Община Севлиево от 08.10.2020 г.

4.Решение № УО-183-ИС/2020 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Севлиево

5.Заявление от Община Габрово от 08.10.2020 г.

6.Решение № УО-184-ИС/2020 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Габрово

7.Заявление от Община Габрово от 11.10.2020 г.

8.Решение № УО-185-ИС/2020 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Габрово

Месец ноември 2020 г.

1.Заявление от Община Свищов от 05.11.2020 г.

2.Решение № УО-186-ИС/2020 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Свищов

3.Заявление от Община Севлиево от 12.11.2020 г.

4.Решение № УО-187-ИС/2020 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Севлиево

5.Заявление от Община Габрово от 13.11.2020 г.

6.Решение № УО-188-ИС/2020 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Габрово

7.Заявление от Община Севлиево от 12.11.2020 г.

8. Решение № УО-189-ИС/2020 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Севлиево

9.Заявление от Община Севлиево от 17.11.2020 г.

10.Решение № УО-190-ИС/2020 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Севлиево

11.Заявление от Община Дряново от 17.11.2020 г.

12.Решение № УО-191-ИС/2020 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Дряново

13.Заявление от Община Габрово от 27.11.2020 г.

14.Решение № УО-192-ИС/2020 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Габрово

Месец декември 2020 г.

1.Заявление от Община Габрово от 07.12.2020 г.

2.Решение № УО-193-ИС/2020 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Габрово

3.Заявление от Община Габрово от 10.12.2020 г.

4.Решение № УО-194-ИС/2020 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Габрово

5.Заявление от Община Севлиево от 10.12.2020 г.

6.Решение № УО-195-ИС/2020 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Севлиево

7.Заявление от Община Полски Тръмбеш от 08.12.2020 г.

8.Решение № УО-196-ИС/2020 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Полски Тръмбеш

9.Писмо от Община Габрово от 11.12.2020 г.

10.Писмо на РИОСВ-Велико Търново до Община Габрово

11.Заявление от Община Трявна от 10.12.2020 г.

12.Решение № УО-197-ИС/2020 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Трявна

13.Заявление от Община Велико Търново от 11.12.2020 г.

14.Решение № УО-198-ИС/2020 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Велико Търново

15.Заявление от Община Трявна от 15.12.2020 г.

16.Решение № УО-199-ИС/2020 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Трявна

17.Заявление от Община Габрово от 31.12.2020 г.

18.Решение № УО-200-ИС/2020 г. на РИОСВ-Велико Търново по заявлението на Община Габрово

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015