1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018
face to people
  1.  Съобщение за инвестиционно предложение “Изграждане на помощно стопанство с рибарници „Попенец“ в землището на с. Козаревец, община Лясковец, област Велико Търново”, с възложител „Аркус-Строй“ ЕАД /отг. на 07.01.2019 г./
  2.  Съобщение за инвестиционно предложение “Обособяване на площадка за извършване на дейности по третиране и рециклиране на отпадъци от пластмаса”, с възложител „Добромирка“ ЕООД /отг. на 08.01.2019 г./
  3.  Съобщение за инвестиционно предложение “Разширяване на дейностите с отпадъци със съхраняване, предварително третиране и рециклиране на текстилни отпадъци“, което ще се реализира в ПИ с идентификатор 30962.110.2 по КККР на гр. Златарица”, с възложител „Ел Зет Варна“ ЕООД /отг. на 08.01.2019 г./
  4.  Съобщение за инвестиционно предложение Изграждане на газоразпределителна мрежа, както следва: Подобект: „Газопроводно отклонение от Газоразпределителен пункт (ГРП), попадащо в имот с идентификатор 65766.320.175  до индустриална площадка „Свилоза“ – поземлен имот 65766.418.142, гр.Свищов, общ.Свищов, обл. В.Търново” Подобект: „Надземен газопровод за индустриална площадка „Свилоцел“ от ПИ 65766.418.142”, с възложител „Тецеко“ ЕООД /отг. на 14.01.2019 г./
  5. Съобщение за инвестиционно предложение “Цех за преработка на плодове и зеленчуци, с възложител „Ставрак 2015“ ООД /отг. на 14.01.2019 г./
Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания