1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Доклади от комплексни проверки на обекти с комплексни разрешителни

2023 година

 1. Доклад от проверка на Рeгионално депо за неопасни отпадъци, презназначено за общините Габрово и Трявна
 2. Доклад от проверка на „Хайпро България“ ООД, гр. Павликени
 3. Доклад от проверка на „Е.Миролио“ ЕАД, гр. Сливен – площадка Свищов
 4. Доклад от проверка на „Захарни заводи“ АД, гр. Горна Оряховица
 5. Доклад от проверка на „Идеал Стандарт-Видима“, гр. Севлиево – Завод за санитарна керамика
 6. Доклад от проверка на Регионална система за управление на отпадъците – Велико Търново
 7. Доклад от проверка на „Идеал Стандарт-Видима“ АД, гр. Севлиево – Завод за санитарна арматура – Работна площадка Севлиево
 8. Доклад от проверка на „Идеал Стандарт-Видима“ АД, гр. Севлиево – Завод за санитарна арматура – Работна площадка Градница
 9. Доклад от проверка на „Мултимес Фарм“ АД, гр. Лясковец
 10. Доклад от проверка на „СИБИ“ ООД, гр. Севлиево
 11. Доклад от проверка на „Велпа-91“ АД , гр. Стражица
 12. Доклад от проверка на „Кроношпан България“ ЕООД, гр. Бургас – площадка Велико Търново
 13. Доклад от проверка на „Свилоза“ АД, гр. Свищов

Доклади от комплексни проверки на обекти с комплексни разрешителни

2022 година

 1. Доклад от проверка на „Фондрима и Ко“ ЕООД, гр. Златарица
 2. Доклад от проверка на ЗП Калина Широкова, гр. Велико Търново
 3. Доклад от проверка на „Фураж Росица“ ЕАД, гр. Разград
 4. Доклад от проверка на депо на „Свилоза“ АД, гр. Свищов
 5. Доклад от проверка на „Е.Миролио“ ЕАД, гр. Сливен – площадка Свищов
 6. Доклад от проверка на „Еко Инвест-2008“ EООД, гр. Габрово
 7. Доклад от проверка на „БРОНЗ“ ООД, гр. Долна Оряховица
 8. Доклад от проверка на „Захарни заводи“ АД, гр. Горна Оряховица
 9. Доклад от проверка на „Регионално депо за отпадъци-Севлиево“ ООД, гр. Севлиево
 10. Доклад от проверка на „СИБИ“ ООД, гр. Севлиево
 11. Доклад от проверка на Регионална система за управление на отпадъците – Велико Търново
 12. Доклад от проверка на „Велпа-91“ АД, гр. Стражица
 13. Доклад от проверка на ЕТ Жинт-Живка Павлева““, гр. Долна Оряховица
 14. Доклад от проверка на „Идеал Стандарт-Видима“ АД, гр. Севлиево – Завод за санитарна арматура – Работна площадка Севлиево
 15. Доклад от проверка на „Идеал Стандарт-Видима“ АД, гр. Севлиево – Завод за санитарна керамика
 16. Доклад от проверка на „Идеал Стандарт-Видима“ АД, гр. Севлиево – Завод за санитарна арматура – Работна площадка Градница
 17. Доклад от проверка на „Свилоза“ АД, гр. Свищов
 18. Доклад от проверка на „Терем-Ивайло“ ЕООД, гр. Велико Търново
 19. Доклад от проверка на „Биляна“ ООД, с. Българско Сливово, общ. Свищов
 20. Доклад от проверка на „Геран-99“ ЕООД, гр. Велико Търново
 21. Доклад от проверка на „Експо-ХК“ ЕООД, гр. Търговище
 22. Доклад от проверка на „Кроношпан България“ ЕООД, гр. Бургас

Доклади от комплексни проверки на обекти с комплексни разрешителни

2021 година

 1. Доклад от проверка на „Ником-97“ АД, гр. Велико Търново
 2. Доклад от проверка на Регионално депо за неопасни отпадъци, предназначено за общините Габрово и Трявна
 3. Доклад от проверка на депо на „Захарни заводи“ АД, гр. Горна Оряховица
 4. Доклад от проверка на „Е.Миролио“ ЕАД, гр. Сливен – площадка Свищов
 5. Доклад от проверка на „Консорциум Агробизнес“ АД, гр. София – площадка с. Поликраище, общ. Горна Оряховица
 6. Доклад от извършена проверка на „Захарни заводи“ АД, гр. Горна Оряховица
 7. Доклад от извършена проверка на „Идеал Стандарт-Видима“ АД – Завод за санитарна арматура Работна площадка Градница
 8. Доклад от извършена проверка на „Идеал Стандарт-Видима“ АД – Завод за санитарна керамика
 9. Доклад от извършена проверка на „Идеал Стандарт-Видима“ АД – Завод за санитарна арматура Работна площадка Севлиево
 10. Доклад от извършена проверка на „Свилоза“ АД, гр. Свищов
 11. Доклад от извършена проверка на „Велпа-91“ АД, гр. Стражица
 12. Доклад от извършена проверка на „СИБИ“ ООД, гр. Севлиево
 13. Доклад от извършена проверка на „Кроношпан България“ ЕООД, гр. Бургас

Доклади от комплексни проверки на обекти с комплексни разрешителни

2020 година

 1. Доклад от извършена проверка на „Е.Миролио“ ЕАД, гр. Свищов
 2. Доклад от извършена проверка на „Хайпро България“ ООД, гр. Павликени
 3. Доклад от извършена проверка на „РДО Севлиево“ ООД, гр. Севлиево
 4. Доклад от извършена проверка на депо на „Свилоза“ АД, гр. Свищов
 5. Доклад от извършена проверка на „Захарни заводи“ АД, гр. Горна Оряховица
 6. Доклад от извършена проверка на „Идеал Стандарт-Видима“ АД – Завод за санитарна керамика
 7. Доклад от извършена проверка на „СИБИ“ ООД, гр. Севлиево
 8. Доклад от извършена проверка на Регионална система за управление на отпадъците – Велико Търново
 9. Доклад от извършена проверка на „Терем-Ивайло“ ЕООД, гр. Велико Търново
 10. Доклад от извършена проверка на „Велпа-91“ АД, гр. Стражица
 11. Доклад от извършена проверка на „Свилоза“ АД, гр. Свищов
 12. Доклад от извършена проверка на ЗП Калина Широкова, гр. Велико Търново
 13. Доклад от извършена проверка на „Идеал Стандарт-Видима“ АД – Завод за санитарна арматура Работна площадка Градница
 14. Доклад от извършена проверка на „Идеал Стандарт-Видима“ АД – Завод за санитарна арматура Работна площадка Севлиево
 15. Доклад от извършена проверка на „БРОНЗ“ ООД, гр. Долна Оряховица
 16. Доклад от извършена проверка на „Кроношпан България“ ЕООД, гр. Бургас – площадка Велико Търново

Доклади от комплексни проверки на обекти с комплексни разрешителни

2019 година

1. Доклад от извършена проверка на Регионално депо Севлиево

2.Доклад от извършена проверка на „СИБИ“ ООД, гр. Севлиево

3.Доклад от извършена проверка на „Е.Миролио“ ЕАД, гр. Свищов

4.Доклад от извършена проверка на „Терем-Ивайло“ ЕООД, гр. Велико Търново

5.Доклад от извършена проверка на „Фураж Росица“ ЕАД, гр. Павликени

6.Доклад от извършена проверка на „Еко Инвест-2008“ ЕООД, с. Крамолин, общ. Севлиево

7.Доклад от извършена проверка на „Ником-97“ АД, гр. Горна Оряховица

8.Доклад от извършена проверка на „Идеал Стандарт-Видима“ АД ЗСК

9.Доклад от извършена проверка на „Геран-99“ ЕООД, гр. Велико Търново

10.Доклад от извършена проверка на „Захарни заводи“ АД, гр. Горна Оряховица

11.Доклад от проверка на „Идеал Стандарт-Видима“ АД ЗСА РП Севлиево

12.Доклад от извършена проверка на „Идеал Стандарт-Видима“ АД, ЗСА РП Градница

13.Доклад от извършена проверка на „Фондрима и Ко“ ЕООД, гр. Златарица

14.Доклад от извършена проверка на „Свилоза“ АД, гр. Свищов

15.Доклад от извършена проверка на ЕТ „Жинт-Живка Павлева“, гр. Долна Оряховица

16.Доклад от извършена проверка на „Велпа-91“ АД, гр. Стражица

17.Доклад от извършена проверка на „ЕКСПО-ХК“ ЕООД, гр. Търговище

Доклади от комплексни проверки на обекти с комплексни разрешителни

2018 година

1.Доклад от извършена проверка на „Е.Миролио“ ЕАД – площадка Свищов

2.Доклад от извършена проверка на „Лукети“ ЕООД, с. Ресен, общ. Велико Търново

3.Доклад от извършена проверка на „БРОНЗ“ ООД – производствена база Долна Оряховица

4.Доклад от извършена проверка на „СИБИ“ ООД, гр. Севлиево

5.Доклад от извършена проверка на „Консорциум Агробизнес“ АД – с. Поликраище, общ. Горна Оряховица

6.Доклад от извършена проверка на Регионално депо за неопасни отпадъци предназначено за общините Габрово и Трявна

7.Доклад от извършена проверка на Депо за неопасни отпадъци на „Захарни заводи“ АД, гр. Горна Оряховица

8. Доклад от извършена проверка на „Идеал Стандарт Видима“ АД -Работна площадка Севлиево

9.Доклад от извършена проверка на „Бъдеще Бутово“ АД, с. Бутово, общ. Павликени

10.Доклад от извършена проверка на „Свилоза“ АД, гр. Свищов

11. Доклад от извършена проверка на „Идеал Стандарт Видима“ АД – Завод за санитарна керамика Севлиево

12. Доклад от извършена проверка на „Велпа-91“ АД, гр. Стражица

13. Доклад от извършена проверка на „Идеал Стандарт Видима“ АД – Завод за санитарна арматура Работна площадка Градница

14.Доклад от извършена проверка на „Захарни заводи“ АД, гр. Горна Оряховица

15.Доклад от извършена проверка на депо на „Свилоза“ АД, гр. Свищов

16.Доклад от извършена проверка на „Хайпро България“ ООД, гр. Павликени

17.Доклад от извършена проверка на Регионална система за управление на отпадъците – Велико Търново

Доклади от комплексни проверки на обекти с комплексни разрешителни

2017 година

1. Доклад от извършена проверка на „Регионално депо за неопасни и опасни отпадъци на общини Севлиево, Дряново и Сухиндол“, гр. Севлиево

2.Доклад от извършена проверка на „Биляна ООД“, с. Българско Сливово

3. Доклад от извършена проверка на „СИБИ“ ООД, гр. Севлиево

4. Доклад от извършена проверка на „Ником-97“ АД, гр. Горна Оряховица

5. Доклад от извършена проверка на „Е. Миролио“ ЕАД, гр. Сливен – площадка Свищов

6. Доклад от извършена проверка на „Терем-Ивайло“ ЕООД, гр. Велико Търново

7. Доклад от извършена проверка на „Захарни заводи“ АД, гр. Горна Оряховица

8. Доклад от извършена проверка на „Велпа-91“ АД, гр. Стражица

9. Доклад от извършена проверка на „Свилоза“ АД, гр. Свищов

10.Доклад от извършена проверка на „Идеал Стандарт Видима“ АД, гр. Севлиево – Завод за санитарна арматура – РП Градница

11. Доклад от извършена проверка на „Идеал Стандарт Видима“ АД, гр. Севлиево – Завод за санитарна арматура – РП Севлиево

12. Доклад от извършена проверка на „Идеал Стандарт Видима“ АД, гр. Севлиево – Завод за санитарна керамика

13. Доклад от извършена проверка на ЗП Калина Широкова, гр. Велико Търново

2016 година

 1. Доклад от извършена проверка на „Фондрима и Ко“ ЕООД, гр. Златарица
 2. Доклад от извършена проверка на „Терем-Ивайло“ ЕООД, гр. Велико Търново
 3. Доклад от извършена проверка на „Свиневъдство Стамболово“ АД, гр. София – площадка с. Стамболово, общ. Павликени
 4. Доклад от извършена проверка на „БРОНЗ“ ООД, гр. София – площадка гр. Долна Оряховица
 5. Доклад от извършена проверка на „Бъдеще-Бутово“ АД, с. Бутово, общ. Павликени
 6. Доклад от извършена проверка на „Е.Миролио“ ЕАД, гр. Сливен – площадка гр. Свищов
 7. Доклад от извършена проверка на „Идеал Стандарт Видима“ АД АД, гр. Севлиево – Завод за санитарна керамика
 8. Доклад от извършена проверка на „Еко Инвест-2008“ ЕООД, гр. Габрово
 9. Доклад от извършена проверка на „Идеал Стандарт Видима“ АД АД, гр. Севлиево – Завод за санитарна арматура – РП Градница
 10. Доклад от извършена проверка на „Идеал Стандарт Видима“ АД АД, гр. Севлиево – Завод за санитарна арматура – РП Севлиево
 11. Доклад от извършена проверка на „Велпа 91“ АД, гр. Стражица
 12. Доклад от извършена проверка на „Геран 99“ ЕООД, гр. Велико Търново
 13. Доклад от извършена проверка на ЕТ „Жинт-Живка Павлева“, гр. Долна Оряховица
 14. Доклад от извършена проверка на Регионално депо за неопасни отпадъци предназначено за общините Габрово и Трявна
 15. Доклад от извършена проверка на „СИБИ“ ООД, гр. Севлиево
 16. Доклад от извършена проверка на „Захарни заводи“ АД, гр. Горна Оряховица
 17. Доклад от извършена проверка на „Свилоза“ АД, гр. Свищов
 18. Доклад от извършена проверка на „ТЕЦ Свищов“ АД, гр. София
 19. Доклад от извършена проверка на Регионална система за управление на отпадъците – Велико Търново

2015 година

 1. Доклад от извършена проверка на „Депо за неопасни и опасни отпадъци на Свилоза АД“, гр. Свищов
 2. Доклад от извършена проверка на „Промишлена инсталация за интензивно отглеждане на птици“, с. Поликрайще
 3. Доклад от извършена проверка на „Химическа инсталация за производство на метилови естери на мастни килелини“, с. Козаревец
 4. Доклад от извършена проверка на „Регионално депо за неопасни и опасни отпадъци на общини Севлиево, Дряново и Сухиндол“, гр. Севлиево
 5. Доклад от извършена проверка на „Инсталация за интензивно отглеждане на птици на „Хайпро България“, гр. Павликени
 6. Доклад от извършена проверка на „Инсталация за интензивно отглеждане на свине“, „Биляна ООД“, с. Българско Сливово
 7. Доклад от извършена проверка на „Депо за депониране на неопасни отпадъци“, „Захарни заводи“, гр. Г. Оряховица
 8. Доклад от извършена проверка на „Лукети“ ЕООД, с. Ресен
 9. Доклад от извършена проверка на „Инсталация за производство на керамични изделия“, „НИКОМ-97“ АД, гр. Г. Оряховица
 10. Доклад от извършена проверка на „Инсталация за производство на изкуствена коприна“, „Свилоза ЯРН“ ЕООД, гр. Свищов5
 11. Доклад от извършена проверка на „СИБИ“ ООД, гр. Севлиево
 12. Доклад от извършена проверка на „Велпа – 91“ АД, гр. Стражица
 13. Доклад от извършена проверка на „Захарни заводи“ АД, гр. Г. Оряховица
 14. Доклад от извършена проверка на „Идеал Стандарт – Видима“ АД – завод за санитарна керамика, гр. Севлиево
 15. Доклад от извършена проверка на „Идеал Стандарт – Видима“ АД – завод за санитарна арматура – Градница, гр. Севлиево
 16. Доклад от извършена проверка на „Регионално депо за неопасни отпадъци“,гр. Севлиево и гр. Трявна
 17. Доклад от извършена проверка на „Свилоза“ АД, гр. Свищов
 18. Доклад от извършена проверка на Сгуроотвал на ТЕЦ „Свилоза“ АД, гр. Свищов
 19. Доклад от извършена проверка на Идеал Стандарт – Видима АД, Завод за санитарна арматура Севлиево

2014 година

 1. Доклад от извършена проверка на „Регионално депо за неопасни и опасни отпадъци за общините Севлиево, Дряново и Сухиндол“, гр. Севлиево
 2. Доклад от извършена проверка на Сгуроотвал на „ТЕЦ Свилоза“, гр. Свищов
 3.  Доклад от извършена проверка на „Геран 99“ ЕООД, гр. Лясковец
 4. Доклад от извършена проверка на Депа за неопасни отпадъци – сгуроотвал и сатурачни полета на ЗЗ АД, гр. Г. Оряховица
 5. Доклад от извърщена проверка на Свилоза ЯРН ЕООД,гр. Свищов
 6. Доклад от извърщена проверка на „Сиби“ ООД, гр. Севлиево
 7. Доклад проверка Терем Ивайло ЕООД
 8. Доклад от извърщена проверка на“Велпа-91″ АД, гр. Стражица
 9. Доклад от извършена проверка на“Бъдеще-Бутово“ АД, с. Бутово
 10. Доклад от извършена проверка на“Идеал Стандарт“ АД, гр. Севлиево-Завод за производство на санитарна арматура, работна площадка гр. Севлиево
 11. Доклад от извършена проверка на“Захарни заводи“ АД, гр. Г. Оряховица
 12. Доклад от извършена проверка на“ТЕЦ Свилоза“ АД, гр.Свищов
 13. Доклад от извършена проверка на „Регионално депо за неопасни и опасни отпадъци, за общините Габрово и Трявна“, с. Гръблевци
 14. Доклад от извършена проверка на“Идеал Стандарт – Видима“ АД, гр. Севлиево-Завод за производство на санитарна арматура, работна площадка гр. Градница
 15. Доклад от извършена проверка на“Идеал Стандарт – Видима“ АД, гр. Севлиево-Завод за производство на санитарна арматура, работна площадка гр. Севлиево
 16. Доклад от извърщена проверка на Свилоза АД – инсталация за производство на целулоза, гр. Свищов

2013 година

 1. Доклад от извършена проверка на „Фондрима и Ко“ Еоод, гр. Златарица
 2. Доклад от извършена проверка на „Хайпро България“ ООД, гр. Павликени
 3. Доклад от извършена проверка на „ИДЕАЛ СТАНДАРТ – Видима“ АД, гр. Севлиево – завод за санитарна керамика
 4. Доклад от извършена проверка на „Консорциум Агробизнес“ АД
 5. Доклад от извършена проверка на „Свилоза ЯРН“ ЕООД, гр. Сливен – площадка гр. Свищов
 6. Доклад от извършена проверка на „Терем – Ивайло“ ЕООД, гр. Велико Търново
 7. Доклад от извършена проверка на „Депа за неопасни отпадъци – Сгуроотвал и Сатурачни полета“ на „Захарни заводи“ АД
 8. Доклад от извършена проверка на „СИБИ“ ООД, гр. Севлиево
 9. Доклад от извършена проверка на „Регионално депо за неопасни и опасни отпадъци за общините Севлиево, Дряново и Сухиндол“, гр. Севлиево
 10. Доклад от извършена проверка на „БИЛЯНА“ ООД, с. Българско Сливово
 11. Доклад от извършена проверка на „Депо „Свилоза“ АД, гр. Свищов
 12. Доклад от извършена проверка на „Захарни Заводи“ АД, гр. Горна Оряховица
 13. Доклад от извършена проверка на „Идеал Стандарт Видима“ АД – Завод за санитарна арматура, площадка Севлиево
 14. Доклад от извършена проверка на „Велпа 91“ АД, гр. Свищов
 15. Доклад от извършена проверка на „Свилоза“ АД, гр. Свищов
 16. Доклад от извършена проверка на „Сгуроотвал на „ТЕЦСвилоза“ АД, гр. Свищов
 17. Доклад от извършена проверка на „Свиникмплекс Стамболово“ АД, с. Стамболово
 18. Доклад от извършена проверка на „ТЕЦ Свилоза“ АД, гр. Свищов
 19. Доклад от извършена проверка на „Идеал Стандарт Видима“ АД – Завод за санитарна арматура, площадка Градница
 20. Доклад от извършена проверка на „БРОНЗ“ ООД, гр. София, производствена база гр. Д. Оряховица

2012 година

 1. Доклад от извършена проверка на „Идеал Стандарт България“ АД, гр. Свлиево
 2. Доклад от извършена проверка на „Идеал Стандарт Видима“ АД – Завод за санитарна арматура, площадка Севлиево
 3. Доклад от извършена проверка на „Ником 97“ АД, гр. Велико Търново
 4. Доклад от извършена проверка на „Свилоза“ АД, гр. Свищов
 5. Доклад от извършена проверка на „Захарни Заводи“ АД, гр. Горна Оряховица
 6. Доклад от извършена проверка на „Идеал Стандарт Видима“ АД – Завод за санитарна арматура, площадка Градница
 7. Доклад от извършена проверка на „КОНСОРЦИУМ АГРОБИЗНЕС“ АД, гр. София
 8. Доклад от извършена проверка на „СИБИ“ ООД, гр. Севлиево
 9. Доклад от извършена проверка на „БИЛЯНА“ ООД, с. Българско Сливово
 10. Доклад от извършена проверка на „ЛУКЕТИ“ ЕООД, с. Ресен
 11. Доклад от извършена проверка на „ТЕЦ Свилоза“ АД, гр. Свищов

Language:

 • Български
 • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015