1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–01-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на животновъдна ферма за свине с ползване на съществуващ тръбен кладенец за водовземане за промишлени цели  в ПИ 07363.121.252“, с възложител „Биляна“ ООД  /19.01.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–02-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за компостиране на биоотпадъци на територията на Община Свищов в местност „Елията“, с. Алеково, имот с идентификатор 00237.151.63“, с възложител Община Свищов  /19.01.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–03-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за компостиране на биоотпадъци на територията на Община Свищов, с. Овча Могила, имот с идентификатор 53196.91.196“, с възложител Община Свищов  /19.01.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–04-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за компостиране на биоотпадъци на територията на Община Свищов, местност „Блатото“, гр. Свищов в имот с идентификатор 65766.703.96“, с възложител Община Свищов  /19.01.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–05-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за компостиране на биоотпадъци на територията на Община Свищов в местност „Манастирски трап“, гр. Свищов в имоти с идентификатори 65766.706.24 и 65766.706.25“, с възложител Община Свищов  /19.01.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–06-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на паркинг в кв. „Митко Палаузов“, гр. Севлиево, община Севлиево, обл. Габрово“, с възложител Община Севлиево  /27.01.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–07-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Напояване на зеделски земи в землището на с. Русаля, община Велико Търново“, с възложител „Агротранс – Велико Търново“ ЕООД  /08.02.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–08-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на паркинги като част от дейностите за социализация и ревитализация на фрагменти от регионален етнографски музей на открито „ЕТЪР“ гр. Габрово“, с възложител Община Габрово  /08.02.2021/
 • Съобщение за издадено Решение ВТ–09-ПР/2021 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на два броя тръбни кладенци за захранване на поливна система и автомивка в ПИ с идентификатор 36837.91.12 по КК и КР на гр. Килифарево, община Велико Търново“, с възложител ЕТ Румяна Хинкова  /23.02.2021/
Работа при нас

Language:

 • Български
 • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания