1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Актуална информация

arrowНов ред за водене на отчетността по отпадъците

arrowИнформация за операторите на инсталации употребяващи органични разтворители

arrow15 февруари 2021 г. е крайния срок за предоставяне в РИОСВ – Велико Търново на годишни отчети и информация за озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) за 2020 година

arrowНов ред за класификация на отпадъци от хуманното здравеопазване

arrowНови задължения на лицата, уреждащи превози за или внос в Република България на отпадъци по Регламент (ЕО) № 1013/2006 и получателите на отпадъци, в случаите, за които не се изисква нотификация

arrowЗабрана за сервизно обслужване и поддръжка на хладилно оборудване заредено с някои флуорсъдържащи парникови газове

arrowРегламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите газове – нови изисквания към количествата фреон в инсталациите. Конвертор за изчисляване на CO2 еквивалент

Уважаеми участници в конкурса,

Благодарим за проявения интерес към темата, което проличава от получените над 180 творби с рисунки и текстове за зеленото бъдеще на нашата планета. В тях има много цвят, красота, разнообразие, идеи, мнения и споделени истории, които показват ангажираността на младите хора и техните преподаватели в каузата за опазване на природата.

Всички материали са дигитализирани и ще бъдат изпратени на членовете на комисията от РИОСВ, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и ЕИЦ Европа Директно, които ще разгледат, оценят и класират произведенията, съгласно обявените критерии. Резултатите ще бъдат публикувани не по-късно от 14 май 2021 г.

Получените творби само с рисунка ще бъдат представени в дигитална изложба за 22 април. Призоваваме и вие да подготвите он-лайн изложби с рисунки за Вашето училище, като по този начин отбележим Деня на Земята. Повече информация и идеи може да намерите тук.

Има още

На 22 март се навършват 20 години от създаването на Екологичния информационен и образователен център на РИОСВ – Велико Търново. Годишнината няма да бъде отбелязана с тържество, но всички прояви през тази година ще бъдат посветени на нея.

Екологичният информационен и образователен център е открит на 22 март 2001 г. Той е създаден в рамките на Програма ФАР на Европейския съюз по туининг – проект на Министерство на околната среда и водите и Австрийската федерална агенция по околна среда. Неговите основни задачи са предоставяне на екологична информация и повишаване на общественото съзнание и култура. Библиотеката и конферентната му зала са обзаведени и оборудвани с необходимата информационна и комуникационна техника за организиране на различни прояви с експерти, деца, ученици и студенти, представители на неправителствени, научни и браншови организации.

Дългогодишната работа на центъра се отличава с разнообразие на събития, теми, участници, места в рамките на безброй дейности, инициативи и партньорства. За неговата работа, инспекцията е отличена с три награди.

РИОСВ – Велико Търново благодари на всички колеги, партньори, съмишленици и приятели за дългогодишното сътрудничество и подкрепа!

Световният ден на водата се отбелязва на 22 март всяка година от 1993 г. насам под егидата на ООН и акцентира върху важността на достъпа до питейна вода. Темата през 2021 г. е „Ценим водата“ – тема, която поставя акцент върху стойността на водата и какво означава тя за хората.

Световният ден отчита важността на водата и насочва вниманието към 2,2 млрд. души на планетата, които живеят без достъп до питейна вода. Поставя фокус върху предприемане на действия за справяне с водната криза в световен мащаб.

Кампанията цели да се покаже как правилното ползване на водата ще спомогне в борбата с климатичните промени – за намаляване на наводненията, сушата, недостига на вода и замърсяването.

Водата е незаменима част от нашето ежедневие – за семейния живот, за прехраната, за културата и благосъстоянието на околната ни среда. В семейството, училищата и работните места водата може да означава здраве, хигиена, достойнство и продуктивност. На културно значими, религиозни и духовни места водата олицетворява връзката със сътворението, общността и самия себе си. В природата водата означава мир, хармония и съхранение.

Има още

РИОСВ-Велико Търново и Европейски информационен център Европа Директно – Велико Търново, в партньорство с Катедра „География“ на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, организират конкурс за рисунка с история на тема „Зелено бъдеще за Европа“ за ученици и студенти от цялата страна. Той е посветен на международния ден на Земята – 22 април. Тази година, за 51-ви път, Денят ще обедини хората в общата кауза за опазване на планетата с  призива „Restore our Earth“/„Да възстановим нашата Земя“.

Целта на конкурса е да мотивира младите хора да покажат своето отношение към природната среда чрез изобразителното изкуство и литературата. Участниците трябва да начертаят или нарисуват начина, по който искат да изглежда зеленото бъдеще на нашата страна, на нашия континент, на нашата планета. В допълнение на рисунката, да напишат креативна история за това, какъв очакват да бъде този свят!

Състезанието е възможност за представяне на знания и умения и споделяне на идеи за ползване, опазване и съхраняване на природата. Популяризирането на творбите цели да предизвика емоции, диалог и вдъхновение за действия в останалите членове на обществото.

Има още

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони, определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

– защитена зона BG0000618 „Видима“, разположена в землищата на с. Бериево, с. Горна Росица, с. Градница, с. Душево, гр. Севлиево, с. Сенник, община Севлиево, област Габрово, гр. Априлци, с. Велчево, с. Скандалото, община Априлци, област Ловеч, с. Гумощник, с. Дебнево, с. Патрешко, община Троян, област Ловеч;

– защитена зона BG0001493 „Централен Балкан – буфер“, разположена в землищата на гр. Габрово, с. Гъбене, с. Дебел дял, община Габрово, област Габрово, с. Батошево, с. Кръвеник, с. Купен, с. Стоките, с. Тумбалово, с. Угорелец, община Севлиево, област Габрово, гр. Априлци, с. Велчево, община Априлци, област Ловеч, с. Бабинци, с. Васильово, с. Глогово, с. Гложене, с. Градежница, с. Дивчовото, с. Малка Желязна, с. Рибарица, гр. Тетевен, с. Черни Вит, община Тетевен, област Ловеч, с. Балабанско, с. Балканец, с. Бели Осъм, с. Борима, с. Голяма Желязна, с. Калейца, с. Орешак, с. Старо село, с. Терзийско, гр. Троян, с. Черни Осъм, с. Чифлик, с. Шипково, община Троян, област Ловеч, с. Кирчево, с. Лесидрен, с. Сопот, община Угърчин, област Ловеч, с. Васил Левски, с. Иганово, гр. Калофер, гр. Карлово, гр. Клисура, с. Кърнаре, с. Московец, с. Певците, с. Розино, с. Слатина, с. Христо Даново, община Карлово, област Пловдив, с. Анево, община Сопот, област Пловдив, с. Брусен, гр. Етрополе, с. Лопян, с. Ямна, община Етрополе, област София, гр. Златица, с. Църквище, община Златица, област София, с. Мирково, община Мирково, област София, гр. Пирдоп, община Пирдоп, област София, с. Челопеч, община Челопеч, област София, с. Димовци, с. Златирът, с. Лява река, с. Пчелиново, община Гурково, област Стара Загора, с. Голямо Дряново, с. Горно Изворово, с. Долно изворово, с. Енина, гр. Крън, с. Шейново, гр. Шипка, с. Ясеново, община Казанлък, област Стара Загора, с. Борущица, с. Дъбово, с. Селце, с. Сливито, община Мъглиж, област Стара Загора, с. Асен, с. Габарево, с. Горно Сахране, с. Манолово, с. Осетеново, с. Скобелево, с. Тъжа, с. Търничени, община Павел баня, област Стара Загора.

Има още

Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания