1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

На 24 март РИОСВ – Велико Търново организира почистване на отпадъци около инспекцията, подходите към спирка „Качица“ и сградата на БКС. Почистването ще започне в 13,30 ч. Инициативата е посветена на Световния ден на водата и е част от кампанията на Министерството на околната среда и водите за почистване на замърсени терени за 2023 г. – „Да сложим точка на замърсяването“.

Използваме случая отново да призовем гражданите, които ежедневно минават по пътя от кв. „Кольо Фичето“ към спирка „Качица“ и кв. „Бузлуджа“ и обратно, да не изхвърлят безразборно отпадъците си. Контейнери и кошчета има на близката бензиностанция и на спирката, a пред сградата на инспекцията са разположени цветни контейнери за разделно събиране на хартия, стъкло и пластмаса. Опитът от миналите години сочи, че само ден-два след почистването, пътеката отново се превръща в сметище.

„Опазването на околната среда зависи от всеки човек“ – това послание бе акцент във всички инициативи с ученици през тази седмица, посветена на водата.

Министерството на здравеопазването обявява началото на XV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“. Целта на конкурса е да популяризира здравословния начин на живот сред младите хора, поставяйки акцент върху превенцията на поведенческите и рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

Инициативата е на Министерството на здравеопазването в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на околната среда и водите, Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата, Държавната агенция за закрила на детето, Регионалния офис на Световната здравна организация в България и Българския младежки Червен кръст.

Началото на конкурса е днес и продължава до 5 ноември. Право на участие имат паралелки или випуски от ученици от 1-и до 12-и клас от цялата страна, разпределени в три възрастови категории: 1-4 клас; 5-7 клас и 8-12 клас. В проектите могат да участват учители на една или повече паралелки, независимо дали са от един и същи випуск.

Има още

РИОСВ – Велико Търново наложи принудителна административна мярка (ПАМ): ,,спиране производствената дейност на котлоагрегат ЕПГ ст. №2 с мощност 23 МW, работещ на гориво – въглища“ на „Топлофикация – Габрово“ ЕАД. Заповедта е връчена на заместник-директора и упълномощено лице на дружеството.

В изпълнение на заповедта за ПАМ, днес се извърши пломбиране на съоръженията към котлоагрегата. Присъства представител на „Топлофикация – Габрово“ ЕАД и заместник-областният управител на област Габрово Андрей Николов, след писмено уведомление от оператора, че котлоагрегатът е изведен от експлоатация.

Срокът на действие на мярката е до констатация от РИОСВ – Велико Търново, че дружеството е предприело достатъчни и ефективни мерки за недопускане на неорганизирани емисии на пепел в атмосферния въздух от сградата, в която е разположен и се експлоатира котлоагрегат ЕПГ ст. №2 на гориво въглища.

Принудителната мярка се налага след постъпили множество сигнали за прах и миризми от дейността на дружеството от началото на 2023 г. до настоящия момент. Въпреки предприетите от контролния орган процесуални действия, в т.ч. налагане на административни наказания и издаване на задължителни предписания, е очевидно системното неспазване на законодателството по околна среда от страна на „Топлофикация – Габрово“ ЕАД и неглижиране на поетите от самото дружество ангажименти. Поради тази причина РИОСВ счита, че неорганизираното изпускане на емисии в атмосферния въздух от сградата, в която е разположен котлоагрегат ЕПГ ст. №2, може да бъде преустановено единствено чрез спиране работата котлоагрегата до предприемане на достатъчни и ефективни мерки за подобряване на техническото състояния на сградата, в която същият е монтиран и се експлоатира.

За поредна година, на 22 март ще бъде отбелязан Световния ден на водата, който има за цел да привлече вниманието на хората върху значението на водата и необходимостта от нейното опазване. Мотото тази година е „Бъди промяната, която искаш да видиш в света“. Идеята е, че каквото и да направи човек, колкото и малко да е, ще има разлика.

РИОСВ – Велико Търново, Регионалната лаборатория към ИАОС и седем училища от региона отбелязват деня с общи инициативи.

Днес, в сградата на инспекцията се открива изложба с 12 макета и постери за водата, изработени от ученици от V клас на ЧПГ „Американски колеж-Аркус“ – Велико Търново. Творбите представят свойствата и кръговрата на водата, влиянието на човека  върху този жизнено важен природен ресурс.

Темата за водата с демонстрация на измерване на нейното качество ще бъде представена от експерти на РИОСВ и РЛ пред ученици от ПГЕ „Александър С. Попов“, гр. Велико Търново, СУ „Бачо Киро“, гр. Павликени, СУ „Максим Райкович“, гр. Лясковец.

Експерти на инспекцията ще бъдат гости на ОУ „Иван Вазов“, гр. Горна Оряховица и СУ „Емилиян Станев“, гр. Велико Търново. Учениците са подготвили съответно урок за водата и презентиране на макети с вода.

Има още

Велико Търново след моста за Русе

РИОСВ-Велико Търново започна проверки за отчитане на предписанията, дадени на общините за почистване на замърсени с отпадъци терени в и извън населените места.

Проверени са общините Павликени и Трявна. Установено е извършено почистване в землищата на селата Сломер и Караисен на замърсявания с растителни и битови отпадъци, оборска тор на обща територия от 18 дка. Почистени са битови и строителни отпадъци до пътя Трявна – Царева ливада.

След препратени сигнали от РИОСВ, Община Велико Търново и Кметство Самоводене са предприели мерки за почистване на два терена – до пътя за чешма Истерна, западно от Самоводене и в края на ул. „Опълченска“ във Велико Търново – под моста за Русе.

Контролът за поетапното почистване на замърсяванията по общини продължава.

Снимки от почистените терени

Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания