1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Конкурсът се организира в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г. по инициатива на Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерство на образованието и науката, Министерство на културата, Министерство на младежта и спорта, Министерство на околната среда и водите, Офиса на СЗО в България и Българския младежки Червен кръст.

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ обхваща три възрастови групи за участие: 1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас и включва две тематични области: „Ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол“ и „Здравословно хранене и физическа активност“.

В проектите са реализирани интерактивни дейности за ограничаване на рисковите за здравето фактори. Тези дейности включват спортни прояви като състезания, турнири по футбол, баскетбол и др.; туристически и еко походи; ролеви игри; дебати и дискусии; сътрудничество и работа в екип между поколенията с цел запазване на българските традиции; разработване на сайтове и електронни книги за здравословен начин на живот и хранене, почистване на замърсени райони в различни населени места в страната и др.

Повече информация

РИОСВ – Велико Търново уведомява потребителите на административни услуги, че могат да заявяват и получават административни услуги по електронен път. Инспекцията е присъединена към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ). Той предоставя възможност на физически и юридически лица да използват следните системи и портали за електронни документи:

Задължително условие за използването им е наличието на електронен подпис (КЕП).

На Единния портал са публикувани всички услуги на РИОСВ, разпределени в съответните категории. Налично е описание на услугата, необходими документи, електронен формуляр и указания за електронно изпращане.

Има още

През тази година, в РИОСВ – Велико Търново постъпиха две предложения за обявяване на защитени вековни дървета по реда на Закона за биологичното разнообразие – три полски ясенa (Fraxinus angustifolia) в землището на гр. Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица и три черници (Morus nigra L.) в землището на с. Караисен, общ. Павликени.

Предложението за защита на трите полски ясена е внесено от Асоциация на парковете в България в началото на ноември т.г. Дърветата са в добро състояние, с предполагаема възраст около 120 г., с височина 12 м., като най-голямото дърво е с обиколка 420 см. Благодарение на оказаното съдействие от Община Горна Оряховица, която е собственик на дърветата, всички необходими документи за обявяване на трите полски ясена за защитени по реда на глава пета от Закона за биологичното разнообразие са изпратени от РИОСВ в МОСВ.

Предложението за защита на три черници е внесено от гражданин. За съжаление дърветата са в много лошо състояние, с големи кухини по протежението на стъблата. Инспекцията е поискала извършаването на експертиза на дърветата от Института за гората при БАН, която потвърждава за „тежки поражения по стъблата и клоните; значително обезлистяване; голямо количество вторични клони; тежки структурни дефекти, които не могат да бъдат отстранени“. С оглед на това, РИОСВ е информирала вносителя на предложението, че не е целесъобразно трите черници да бъдат обявени за защитени вековни дървета по реда на Закона за биологичното разнообразие.

Изложба с детски рисунки и тематична информация посреща посетителите на РИОСВ – Велико Търново на партера на инспекцията. Тя е посветена на Европейската седмица за намаляване на отпадъците, която тази година се провежда в периода 20-28 ноември. Служителите ще се включат в акция за събиране на хартия, като освен от служебните помещения, ще бъде предадена хартия, събирана от тях в домакинствата.

Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ECHO) се провежда традиционно в края на ноември. Нейната основна цел е да повиши осведомеността относно правилното управление на ресурсите и отпадъците и да насърчи практически дейности за намаляване, разделно събиране, предотвратяване на изхвърлянето на отпадъци в природата, почистване на замърсени терени.

Има още

Европейската седмица на мобилността е водещата кампания на Европейската комисия за повишаване на осведомеността относно устойчивата градска мобилност. Насърчава промените в поведението в полза на активната мобилност, обществения транспорт и други чисти, интелигентни транспортни решения. Цели да поощри органите на местното управление, училища, неправителствени и бизнес организации да популяризират в обществото екосъобразното придвижване.

Европейската седмица на мобилността се провежда всяка година в периода 16-22 септември. За 2021 година темата на кампанията е „Придвижвайте се устойчиво. Бъдете здрави“ с идеята хората да се насърчат да поддържат добра физическа и психическа форма, проучвайки красотите на своя град, регион или държава, както и да проявяват загриженост за околната среда и здравето на другите, когато избират начина си на транспорт.

Има още

Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания