1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Ученици от II клас на ОУ „Димитър Благоев“ от Велико Търново посетиха информационния център на инспекцията в рамките на обучителната програма на лятната занималня. Темата на занятието беше свързана със защитени растения и животни и нашето отговорно поведение в природата. Учениците показаха знания и отношение към опазване на околната среда, научиха за действията, които трябва да предприемем, ако намерим животно в беда. Интерес предизвика филма, който представя Спасителния център за диви животни в Стара Загора. Докоснаха се до Червената книга на България, за която ще учат през следващата учебна година. С интерес се справиха с поставените в работни листове задачи.

На 19 юни е планирано посещение на две групи с деца и ученици от детска академия „Кристофър Робин“ – Велико Търново, с които ще бъде разгледана темата за отпадъците и тяхното разделно събиране.

В последната седмица на юни ще бъде отбелязан Деня на Дунав – 29 юни.

Информационният център е отворен за провеждане на занятия с деца и ученици. Необходима е предварителна заявка на тел. 062 62 03 58.

През изминалите почивни дни в РИОСВ – Велико Търново са получени три сигнала за животни в безпомощно състояние. Касае се за защитени видове, които не могат да оцелеят сами в природата, без намесата на специалисти и според Закона за биологичното разнообразие трябва да се насочат за лечение и отглеждане към спасителен център.

Жител на с. Гергини, общ. Габрово сигнализира за паднало гнездо с  три млади екземпляра от вида Бял щъркел. Щъркелите са в добро състояние, но не могат да летят и да набавят сами храната си. Млад екземпляр от вида Европейски таралеж е намерен от жител на с. Къпиново, общ. Велико Търново. В близост не е установен възрастен екземпляр, който да се грижи за него. Шипоопашата костенурка, която е с пукнатина на корубата, e намерена на пътното платно в землището на с. Стефан Стамболово, общ. Полски Тръмбеш. Тя и останалите защитени видове са транспортирани до Спасителния център за диви животни в Стара Загора за последващи грижи и лечение. След като пораснат, младите щъркели ще бъдат пуснати на свобода, а таралежът и костенурката ще бъдат изведени в естествено местообитание.

Повече информация за действията, които гражданите могат да предприемат при намиране на бедстващо животно, т. е. когато животното има видими физически увреждания или се намира в условия, застрашаващи живота му, може да бъде намерена в Правилата на Спасителен център – Стара Загора.

 

През месец май 2024 г. от експертите на РИОСВ – Велико Търново са извършени 79 проверки на 67 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области. От тях 46 са планирани проверки и 33 извънредни. В рамките на осъществения контрол са издадени 8 предписания.

През периода са съставени 5 акта за установени административни нарушения: за непредоставяне на информация за дейности с отпадъци, за неизпълнение на условие в комплексно разрешително (2 бр.), за нарушение на изискванията за съхранение на опасни химични вещества и смеси и за съхранение на излезли от употреба МПС без разрешение по Закона за управление на отпадъците.

Издадени са две наказателни постановления на обща стойност 600 лв. Сключени са две споразумения по ЗАНН, между наказващия орган и нарушителя, на стойност 2800 лв. Не са налагани санкции.

Общо събраните суми по наложени санкции в предишни периоди са 5053,74 лв. От получените суми 4 043,00 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции, са Община Свищов (1 600 лв.), Община Велико Търново (1 600 лв.),  Община Горна Оряховица (450,74 лв.) и Община Лясковец (307,84 лв.).

Продължи четенето -> Контролна дейност на РИОСВ – Велико Търново през май 2024 г.

Ежегодно РИОСВ – Велико Търново се включва в отбелязването на Деня на околната среда – 5 юни с провеждане на инициативи, чиято цел е да се обърне внимание на младите хора върху личния ангажимент в грижата за опазване на околната среда и за създаване на отговорно отношение и високо екологично съзнание в деца  и ученици.
Тази година Световният ден преминава под мотото „Нашата земя. Нашето бъдеще. Ние сме #GenerationRestoration”.

РИОСВ – Велико Търново ще проведе занятия с ученици от ОУ „Димитър Благоев“ и ЧПГ „Американски колеж-Аркус“ от гр. Велико Търново и СУ „Максим Райкович“, гр. Лясковец. Предвидените теми са посветени на опазване на биологичното разнообразие в защитените територии и правилата за поведение в природата. Планираноо е посещение на сепариращата инсталация за отпадъци от опаковки в гр. Велико Търново.

На 04.06.2024 г. РИОСВ ще бъде домакин на работна среща за обсъждане на проекта на План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 – 2027 г. за Дунавски район за басейново управление. В срещата са поканени областни и общински администрации от областите Велико Търново, Габрово и Сливен, представители на ВиК, специализирани териториални администрации, фирми в поречие Янтра и части от поречията на реките Осъм, Русенски Лом и Дунав.

Информация за кампанията през 2024 г. може да откриете тук. Посетете https://www.worldenvironmentday.global/за достъп до ресурси, последни актуализации, истории, новини и съвети.

53 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са класирани от първа фаза в XVI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”. Конкурсът се организира от Министерство на здравеопазването в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите, Държавната агенция за закрила на детето, Регионалния офис на Световната здравна организация в България, Българския младежки Червен кръст и Националния център по обществено здраве и анализи.

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ е една от инициативите на Министерство на здравеопазването в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора. Неговата цел е превенция на поведенческите рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

Съгласно регламента допуснатите проекти са 53, като в категорията от 1-ви до 4-ти клас -13 проекта; от 5-ти до 7-ми клас – 15 проекта и от 8-ми до 12-ти клас – 25 проекта.

Повече информация за конкурса и mроектите, допуснати до участие във втора фаза на конкурса, можете да намерите тук

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015