1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018

РИОСВ-Велико Търново през септември провери състоянието и спазването на режимите в защитени местности и зони. Проверките не са установили нарушения, въведени със заповедите за обявяване на защитени местности „Лесопарка“ в землището на Лясковец, „Находище на българска гърлица“ в с. Горна Студена, общ. Свищов, „Мешовата гора“ в с. Деляновци, общ. Свищов и „Находище на хвойна“ в с. Шумата, общ. Севлиево. В тези територии се опазват ценни растителни видове, а в „Лесопарка“ – смесена широколистна гора от вековни и забележителни дървета от видовете – космат дъб, полски бряст, турска леска, клен и махалебка.

Планови проверки са извършени на защитени зони Река Янтра в община Полски Тръмбеш и Язовир Стамболийски в община Сухиндол. Експерти участваха в съвместна проверка по проект за разширяване и подравняване на полски път в с. Янтра, общ. Дряново, попадащ в защитена зона Скалско.

През септември е проверено състоянието и на 18 вековни дървета в общините Елена, Севлиево и Лясковец. Установено е, че два зимни дъба в с. Майско, четири черни бора в с. Тодювци и един обикновен дъб в с. Шумата са изсъхнали. За тях РИОСВ ще изпрати предложение до МОСВ за заличаване от Регистъра на вековните дървета в България.

Има още

РИОСВ предаде 75 кг. пластмасови капачки за благотворителност в кампанията „Капачки за бъдеще“. Събраните капачки в рамките на тази кампания ще бъдат предадени за рециклиране, а със събраните средства ще се закупят кувьози за болници в по-малки градове на страната.

В продължение на две години служители на инспекцията, деца от детски градини и ученици от различни учебни заведения събираха капачки. Поради липса на място за предаването им, те се съхраняваха в инспекцията.

Европейската седмица на мобилността се провежда всяка година в периода от 16 до 22 септември. Кампанията на Европейската комисия насърчава използването на устойчиви транспортни алтернативи при придвижване. Тя дава възможност на местната власт да популяризира умното придвижване сред населението – фактор за по-добро качество на живот.

Всяка година Европейска седмица на мобилността е насочена към определена тема.  През 2018 г. темата на кампанията e „Мултимодалност“ и ни призовава да използваме и съчетаваме различните видове транспорт за градски превоз на пътници и стоки. Мотото, под което ще премине седмицата, е  „Комбинирай, движи се!“.

Общините  Велико Търново, Габрово, Елена и Павликени ще се включат в Европейската седмица със спортни игри, състезания на открито, велопоходи и зона без автомобили на 22 септември.

Има още

67,55 тона отпадъци са събрани в 11 общини в рамките на инициативата „Да изчистим България заедно“ на 15 септември. Това са окончателните данни, обобщени от Регионалната инспекция по информация на общините.

Най-голямо количество отпадъци отчита oбщина Велико Търново – 20,28 т., следвана от Габрово -15,94 т. и Трявна -10,1 т. Общините Дряново и Севлиево отчитат 4,32 т. и 6,5 т., Свищов – 2,93 т., по 2 тона Елена и Лясковец. Най-малко отпадъци са отчели Горна Оряховица -1,58 т., Павликени -1,5 т. и Сухиндол – 0,4 тона. Отпадъците ще бъдат депонирани на регионалните депа Велико Търново, Севлиево, Габрово и Санадиново.

Почистени са 158 места. Най-много места – 48 са почистени в община Павликени, следва Габрово с 33 и Велико Търново с 28.

Общо 2399 доброволци са участвали в почистването. 15 служители на РИОСВ и Регионалната лаборатория на ИАОС във Велико Търново събраха 22 чувала отпадъци, предимно от пластмасови опаковки.

Екипът на РИОСВ – Велико Търново ще участва в инициативата Да изчистим България заедно“. На 15 септември експертите традиционно ще почистят около сградата на инспекцията, подходите към спирка „Качица“ и сградата на БКС.

Използваме случая на призовем гражданите, които ежедневно минават по пътя от кв. „Кольо Фичето“ към спирка „Качица“ и кв. „Бузлуджа“ да не изхвърлят безразборно боклуците си, а в контейнери и кошчетата за отпадъци, намиращи се на бензиностанцията и спирката. Опитът от миналите години сочи, че само ден-два след почистването, пътеката отново се превръща в сметище.

Събраните по време на кампанията отпадъци ще се депонират в Регионалните системи за управление на отпадъците. За целта МОСВ осигури на общините чували, ръкавици и ваучери за гориво. Както и досега, за депонираните отпадъци на 15 и 16 септември общините няма да дължат отчисления по Закона за управление на отпадъците.

Има още

Работа при нас

Language

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания