1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018
face to people

Експерти на РИОСВ – Велико Търново и служители на общината провериха сигнал за незаконен пункт за изкупуване на охлюви в Севлиево. При проверката на място е установено, че за пункта е внесено уведомление в РИОСВ в законоустановения срок. Проверено е наличието на оборудване – кантар, калибровъчно сито за пресяване на маломерните охлюви, начин на съхранение на изкупените охлюви. На посочения адрес са констатирани изкупени около 250-300 кг живи охлюви.

11 физически и две юридически лица уведомиха РИОСВ – Велико Търново за 71 организирани пункта за изкупуване на живи охлюви през 2019 г. Това им дава право да събират охлюви в периода от 10 май до 30 юни т.г. Срокът се определя със заповед на министъра на околната среда и водите и с нея се определят условията и реда за ползване, изкупуване и изнасяне през граница на живи охлюви, черупки и месо от видовете лозов охлюв (Helix lucorum) и градински охлюв (Helix pomatia). Най-много регистрирани пунктове тази година има в общините Павликени (21), Севлиево (16) и Стражица (11). Само в общините Дряново, Трявна и Елена няма регистрирани пунктове.

Днес следобяд в РИОСВ-Велико Търново са получени сигнали за неприятни миризми в градa. При обхода е установено, че миризмата е на птича тор. В разговор с кмета на с. Присово стана ясно, че земеделски производители извършват наторяване на земеделски земи в землищата на Присово и Дебелец, в следствие на което се разнася неприятна миризма.
Не са установени замърсявания на околната среда от друг източник.

Общо 35 проекта на общини, кметства, училища и детски градини от Великотърновска и Габровска област ще бъдат финансирани в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда”.

Конкурсът на тема „Обичам природата – и аз участвам” за 2019 г. беше традиционно обявен от Министерство на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. За реализиране на всеки класиран проект ще бъдат предоставени средства в размер до 10 000 лева (с ДДС ) за общини и кметства и до 5000 лева (с ДДС ) за учебни заведения.

Най-много проекти ще бъдат финансирани в община Златарица – 8, във Велико Търново – 7, в Трявна – 4, по 3 – в Горна Оряховица, Габрово и Свищов. Два проекта са одобрени в община Дряново и община Севлиево, по един – в общините Павликени, Елена и Полски Тръмбеш.

Проектите са за възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и за дейности, необходими за учебния и възпитателен процес на младите хора.

Списъкът на одобрените проекти в региона можете да видите тук.

Денят на Земята се отбелязва всяка година на 22 април за привличане на вниманието върху опазването на планетата и съхраняването на живота върху нея. Инициативата води началото си от 22 април 1970 г., от САЩ и Канада. През 1990 г. празникът на нашата планета е обявен за международен, а България се включва в отбелязването му през 1993 г. Целта е да се обединят хора от целия свят в защита на околната среда.

Мотото на инициативите за Деня на Земята тази година – „В природата нищо не съществува само“ (Рейчъл Карсън[1], 1962), акцентира върху това, че всички живи същества имат незаменима стойност и всеки вид има уникална роля в сложната мрежа на живота. Тазгодишното издание на Деня на Земята насочва вниманието на световната общественост към темповете на изчезване на видове диви животни и растения, които все още могат да бъдат забавени и популацията на много намаляващи и застрашени видове все още може да бъде възстановена.

Има още

Комисия от експерти на РИОСВ – Велико Търново се събра, разгледа и оцени получените творби на ученици.

Благодарим на всички ученици за участието.

Благодарим на учителите за съдействието и подкрепата в реализирането на конкурса.

Награждаването на отличените участници ще се извърши на 22 април 2019 г. от 14,00 ч. в информационния център на инспекцията.Участниците, които не могат да присъстват, могат да получат наградите си до 15 май, на място в сградата на РИОСВ.

Резултати

           

Работа при нас

Language

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания