1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Форма за контакти

От тук можете да ни уведомите за случаи на замърсявания или други екологични проблеми, да зададете въпроси, свързани със състоянието на околната среда в района, в който живеете или просто да заявите желанието си да получите определена информация.

Моля попълнете с реална информация задължителните полета. В противен случай сигналът ще се счита за анонимен на основание чл.111 от АПК.

Вашето име (задължително поле)

Вашият Email (задължително поле)

Телефон (задължително поле)

Относно

Вашето съобщение

Решете задачата: 28 + = 36 (задължително поле)

Най-често срещани въпроси и отговори

1.Какви документи трябва да представя в РИОСВ за да бъде издаден документ, че моят проект няма да окаже отрицателно въздействие върху околната среда?

Подробна информация за необходимите документи за всяка услуга е публикувана в менюто в ляво на сайта на РИОСВ, ниво Формуляри. Попълва се уведомление за инвестиционно намерение по образец и към него се прилага документ за собственост на имота или договор за наем и по преценка на възложителя – скица, карта, схема и други документи и информация.

2. Какви документи трябва да представя в РИОСВ за становище по проект към Държавен фонд „Земеделие“?

Документите, които се изискват са свързани с процедурата по издаване на решение за планове, програми и проекти.  Попълва се уведомление за план/програма/проект по образец (ниво Формуляри на сайта на РИОСВ) и към него се прилага допълнителна информация във връзка със спецификата на проекта (оферта за техника, удостоверение за регистрация на животновъден обект и др.)

3. Какви са сроковете за издаване на становище?

Сроковете за издаване на становище по чл. 2, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта  на планове,  програми, проекти  и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (по уведомления за инвестиционни намерения и уведомления за план/програма/проект) са 14 дни.

4. Как мога да заявя услуга и да получа документ от РИОСВ?

Заявяването на административна услуга от РИОСВ може да се извърши на място – в Центъра за административно обслужване в сградата на инспекцията, по пощата или чрез лицензиран пощенски оператор. Съответно, готовият документ може да бъде получен на място в РИОСВ, по пощата или чрез лицензиран пощенски оператор, като разходите за доставка чрез лицензиран пощенски оператор са за сметка на заявителя.

5. В какви срокове ще бъде извършена проверка по моя сигнал/жалба за замърсяване на околната среда и как ще бъда уведомен за резултатите от нея?

Срокът за извършване на проверка по сигнал е веднага, в рамките на деня или съобразно спецификата на случая (при необходимост за привличане на служители от други институции срокът се удължава), за жалба е 30 дни.

Уведомяването за резултатите от проверката се извършва по следния начин:

  • когато сигналът е подаден на електронната поща на РИОСВ, отговорът се изпраща на електронната поща на подателя на сигнала и/или резултатите от извършената проверка се публикуват ежемесечно на сайта на инспекцията в ниво Контролна дейност, подниво Предприети действия по сигнали;
  • когато сигналът е подаден устно – на „зеления“ телефон на РИОСВ 062/62 03 58 – резултатите от извършената проверка се публикуват ежемесечно на сайта на инспекцията в ниво Контролна дейност, подниво Предприети действия по сигнали;
  • жалбите се подават в писмен вид в РИОСВ – на място в инспекцията, по пощата или чрез куриер. Отговорът се изпраща на адреса на жалбоподателя по пощата.

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015