1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018
  • Съобщение за напомнително писмо на РИОСВ с изх.№2389-2016/22.08.2017 г., до г-н Светослав Йорданов (управител на „СТАНДАРТ КЕРАМИК“ ЕООД), относно инвестиционно предложение „Разполагане на инсталация за формоване на керамични продукти“, което ще се реализира в поземлен имот №852, кв. 105 по плана на с. Михалци, община Павликени
  • Съобщение за напомнително писмо на РИОСВ с изх.№2394-2016/24.08.2017 г., до г-н Веселин Кръстев (управител на „ЕЛВИ“ ООД), относно инвестиционно предложение „Изграждане на локална пречиствателна станция за отпадъчни води”, което ще се реализира в поземлен имот (ПИ) №057020, в землището на с. Лесичарка, община Габрово
  • Съобщение за напомнително писмо на РИОСВ с изх.№2435-2016/24.08.2017 г., до г-н Илиян Николов (управител на „БИПА“ ЕООД), относно инвестиционно предложение „Откриване на втора площадка с предмет на дейност на леене на детайли от чугун и стомана”, което ще се реализира в поземлен имот (ПИ) №038056, в землището на с. Яворец с ЕКАТТЕ 87120, община Габрово

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015