1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Годишна справка за нивата на ФПЧ2,5, бензен, арсен, кадмий, олово и ПАВ
измерени в пункт за мониторинг РИОСВ – Велико Търново

 

 

 

Година Пункт
2019 ФПЧ2,5 Бензен Арсен Кадмий Олово ПАВ
2020 ФПЧ 2,5 Бензен Арсен  Кадмий Олово ПАВ
2021 ФПЧ2,5 Бензен Арсен Кадмий Олово ПАВ

*Справката представлява таблица в Excel, като най-отдолу са изброени месеците на годината – М1, М2 и т
.н. Натискайки върху съответния месец, може да видите измерените стойности.

Данните за измерените концентрации на показателите се публикуват след получаване на резултатите от Регионална лаборатория – Велико Търново към ИАОС, гр. София

 

Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания