1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Годишна справка за нивата на ФПЧ2,5, бензен, арсен, кадмий, олово и ПАВ
измерени в пункт за мониторинг РИОСВ – Велико Търново

 

 

 

Година Пункт
2019 ФПЧ2,5 Бензен Арсен Кадмий Олово ПАВ
2020 ФПЧ2,5 Бензен Арсен  Кадмий Олово ПАВ
2021 ФПЧ2,5 Бензен Арсен Кадмий Олово ПАВ
2022 ФПЧ2,5 Бензен Арсен Кадмий Олово ПАВ
2023 ФПЧ-2,5 Бензен Арсен Кадмий Олово ПАВ
2024 ФПЧ2,5 Бензен Арсен Кадмий Олово ПАВ

*Справката представлява таблица в Excel, като най-отдолу са изброени месеците на годината – М1, М2 и т
.н. Натискайки върху съответния месец, може да видите измерените стойности.

Данните за измерените концентрации на показателите се публикуват след получаване на резултатите от Регионална лаборатория – Велико Търново към ИАОС, гр. София

 

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015