1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Месец януари 2018 г.

1. Заявление от Община Севлиево от 17.01.2018 г.

2. Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Севлиево – № УО-69-ИС/2018 г.

Месец февруари 2018 г.

1. Заявление от Община Севлиево от 12.02.2018 г.

2. Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Севлиево – № УО-70-ИС/2018 г.

3. Заявление от Община Свищов от 12.02.2018 г.

4. Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Свищов – № УО-71-ИС/2018 г.

5. Заявление от Община Габрово от 19.02.2018 г.

6. Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Габрово – № УО-72-ИС/2018 г.

Месец март 2018 г.

1. Заявление от Община Севлиево от 23.03.2018 г.

2. Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Севлиево – № УО-73-ИС/2018 г.

Количества депонирани отпадъци на депата в обхвата на РИОСВ – Велико Търново и заплатени отчисления за депониране, съгласно чл. 60 и чл. 64 от ЗУО по общини за периода януари 2011г.÷ март 2018 г.

Месец април 2018 г.

1. Заявление от Община Севлиево от 16.04.2018 г.

2. Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Севлиево – № УО-74-ИС/2018 г.

3. Заявление от Община Дряново от 30.04.2018 г.

4.Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Дряново – № УО-76-ИС/2018 г.

Месец май 2018 г.

1. Заявление от Община Севлиево от 14.05.2018 г.

2.Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Севлиево – № ИС-75/2018 г.

3. Заявление от Община Габрово от 21.05.2018 г.

4. Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Габрово – № УО-77-ИС/2018 г.

Месец юни 2018 г.

1. Заявление от Община Севлиево от 11.06.2018 г.

2. Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Севлиево УО-78-ИС/2018 г.

Месец юли 2018 г.

1. Заявление от Община Севлиево от 11.07.2018 г

2. Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Севлиево № УО-79-ИС/2018 г.

Месец август 2018 г.

1. Заявление от Община Трявна от 06.08.2018 г.

2. Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Трявна № УО-80-ИС/2018 г.

3. Заявление от Община Севлиево от 15.08.2018 г.

4. Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Севлиево № УО-81-ИС/2018 г.

Месец септември 2018 г.

1. Заявление от Община Полски Тръмбеш от 03.09.2018 г.

2.Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Полски Тръмбеш № УО-82-ИС/2018 г.

3. Заявление от Община Велико Търново от 03.09.2018 г.

4. Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Велико Търново № УО-84-ИС/2018 г.

5. Заявление от Община Севлиево от 14.09.2018 г.

6. Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Севлиево № УО-83-ИС/2018 г.

Месец октомври 2018 г.

1. Заявление от Община Севлиево от 12.10.2018 г.

2.Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Севлиево № УО-85-ИС/2018 г.

3.Заявление от Община Севлиево от 31.10.2018 г.

4. Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Севлиево № УО-87-ИС/2018 г.

Месец ноември 2018 г.

1.Заявление от Община Трявна от 01.11.2018 г.

2. Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Трявна № УО-86-ИС/2018 г.

3. Заявление от Община Габрово от 05.11.2018 г.

4. Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Габрово № УО-88-ИС/2018 г.

5. Заявление от Община Габрово от 05.11.2018 г.

6. Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Габрово № УО-89-ИС/2018 г.

7. Заявление от Община Дряново от 08.11.2018 г.

8. Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Дряново № УО-90-ИС/2018 г.

9.Заявление от Община Севлиево от 13.11.2018 г.

10.Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Севлиево № УО-92-ИС/2018 г.

11.Заявление от Община Сухиндол-19.11.2018 г.

12.Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Сухиндол № УО-91-ИС/2018 г.

13.Заявление от Община Габрово от 22.11.2018 г.

14.Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Габрово № УО-93-ИС/2018 г.

Месец декември 2018 г.

1.Заявление от Община Габрово от 03.12.2018 г.

2.Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Габрово № УО-94-ИС/2018 г.

3.Заявление от Община Габрово от 03.12.2018 г.

4.Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Габрово № УО-95-ИС/2018 г.

5.Заявление от Община Сухиндол от 06.12.2018 г.

6.Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Сухиндол № УО-96-ИС/2018 г.

7.Заявление от Община Елена от 10.12.2018 г.

8.Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Елена № УО-98-ИС/2018 г.

9.Заявление от Община Севлиево от 13.11.2018 г.

10.Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Севлиево № УО-97-ИС/2018 г.

11.Заявление от Община Горна Оряховица от 14.12.2018 г.

12.Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Горна Оряховица № УО-99-ИС/2018 г.

13.Заявление от Община Габрово от 14.12.2018 г.

14.Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Габрово № УО-100-ИС/2018 г.

15.Заявление от Община Габрово от 14.12.2018 г.

16.Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Габрово № УО-101-ИС/2018 г.

17.Заявление от Община Полски Тръмбеш от 17.12.2018 г.

18.Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Полски Тръмбеш № УО-102-ИС/2018 г.

19.Заявление от Община Габрово от 19.12.2018 г.

20.Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Габрово № УО-103-ИС/2018 г.

21.Заявление от Община Севлиево от 20.12.2018 г.

22.Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Габрово № УО-104-ИС/2018 г.

Количества депонирани отпадъци на депата в обхвата на РИОСВ – Велико Търново и заплатени отчисления за депониране, съгласно чл. 60 и чл. 64 от ЗУО по общини за периода януари 2011 г. – декември 2018 г.

Language:

  • Български
  • English
Работа при нас

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015