1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018

Месец януари 2018 г.

1. Заявление от Община Севлиево от 17.01.2018 г.

2. Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Севлиево – № УО-69-ИС/2018 г.

Месец февруари 2018 г.

1. Заявление от Община Севлиево от 12.02.2018 г.

2. Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Севлиево – № УО-70-ИС/2018 г.

3. Заявление от Община Свищов от 12.02.2018 г.

4. Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Свищов – № УО-71-ИС/2018 г.

5. Заявление от Община Габрово от 19.02.2018 г.

6. Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Габрово – № УО-72-ИС/2018 г.

Месец март 2018 г.

1. Заявление от Община Севлиево от 23.03.2018 г.

2. Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Севлиево – № УО-73-ИС/2018 г.

Количества депонирани отпадъци на депата в обхвата на РИОСВ – Велико Търново и заплатени отчисления за депониране, съгласно чл. 60 и чл. 64 от ЗУО по общини за периода януари 2011г.÷ март 2018 г.

Месец април 2018 г.

1. Заявление от Община Севлиево от 16.04.2018 г.

2. Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Севлиево – № УО-74-ИС/2018 г.

3. Заявление от Община Дряново от 30.04.2018 г.

4.Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Дряново – № УО-76-ИС/2018 г.

Месец май 2018 г.

1. Заявление от Община Севлиево от 14.05.2018 г.

2.Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Севлиево – № ИС-75/2018 г.

3. Заявление от Община Габрово от 21.05.2018 г.

4. Решение на РИОСВ-Велико Търново по заявление от Община Габрово – № УО-77-ИС/2018 г.

Работа при нас

Language

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания