1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

За втори път екип на Главния инспекторат за спешни ситуации на Румъния – Водещ партньор в стратегическия проект „РИСК“ посети РИОСВ – Велико Търново за да провери статуса на изпълнение на проекта за поредното тримесечие от неговия старт. По време на работната среща с членовете на екипа от РИОСВ бяха обсъдени въпроси за етапа на изпълнение на дейностите, провеждането на обществените поръчки, изготвяне на докладите по проекта. Екипът на Главния инспекторат отбеляза, че има промени в Наръчника за изпълнение на проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г., които трябва да бъдат взети предвид при изпълнение на дейностите.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания