1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018
face to people

Екип на РИОСВ – Велико Търново участва в двустранна работна среща с Генералния инспекторат за извънредни ситуации – Румъния – Водещ партньор по стратегическия проект „Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния региона на река Дунав”, MIS ETC Code 166.
Деловото посещение се проведе на 11.10.2012 г. в гр. Букурещ, Румъния, като на него бяха обсъдени въпроси, свързани с напредъка по проекта и неговото изпълнение.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания