1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

На 17 и 18 декември 2012 г. се провеждат информационни дни по стратегическия проект “Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав”, Референтен № 2s-2.2-1, MIS-ETC Code 166, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г.


На пресконференция на 17.12.2012 г. г-жа Камелия Джанабетска – ръководител проект представи резултатите от изпълнението на Договора за субсидия от Европейския фонд за регионално развитие за първата половина от периода на проекта, в който Регионалната инспекция по околна среда и води – Велико Търново е партньор от България. Тя подчерта, че дейностите се изпълняват в съответствие с изискванията на финансиращата Програма, качествено и в срок, с екип от висококвалифицирани експерти в областта на опазването на околната среда. Усвоени са над 53 % от одобрените средства в проектния бюджет, а именно 213473 евро, което нарежда инспекцията на първо място сред партньорите по степен на изпълнение на планираните дейности и постигане целите на проекта. На 18.12.2012 г. всички граждани, медии и представители на институции и организации, които се интересуват от конкретни въпроси, свързани с дейностите и постиженията на проекта ще могат да получат информация и рекламни материли от г-ца Цветомила Берова – технически сътрудник по проекта.
Подробна информация за реализираните дейности от старта на проекта на 22 юни 2011 г. до момента може да бъде намерена на тематичната страница на сайта на РИОСВ – Велико Търново

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания