1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Днес, 29 юни 2012 г. се провежда информационен ден за опазване чистотата на водите и трансграничното партньорство, което изгражда РИОСВ – Велико Търново по стратегическия проект “Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав”, Референтен № 2s-2.2-1, MIS-ETC Code 166, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и Държавните бюджети на Република България и Република Румъния чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния –България 2007 – 2013.

Информационният ден е посветен на Деня на река Дунав – 29 юни – международен празник за една по-чиста и по-безопасна река като резултат от шестнадесетгодишно международно партньорство на страните от Дунавския басейн. Посланието Бъди активен – защити реките!“ ще разпространим до гражданите и широката общественост чрез тематичен плакат, изработен в рамките на проекта.

Със съдействието на Басейнова дирекция за управление на водите – гр. Плевен можете да се запознаете с актуалното състояние на водите на река Дунав и река Янтра от специално изготвената презентация.

Водите на река Дунав – да ги използваме разумно, а не да ги замърсяваме!това е нашият призив към хората, страните и регионите, отправен чрез инж. Надежда Петкова – главен експерт в екоинспекцията. Тя предоставя информация за контролираните от РИОСВ – Велико Търново поречия в басейна на река Янтра, промишлените източници на замърсяване и степента на изграждане на пречиствателни съоръжения за отпадъчни води.

Трансграничното сътрудничество за опазване чистотата на водите в басейна на Долен Дунав ще бъде представено от ръководителя на проекта Камелия Джанабетска на национален дискусионен форум, организиран от Федерацията на научно-техническите съюзи, Научно-техническия съюз по водно дело в България и Глобално партньорство по водите – България.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания