1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

РИОСВ – Велико Търново и румънските институции Национална служба за екологична охрана, Национална агенция по околна среда и Генерален инспекторат за спешни ситуации ще обсъждат предотвратяването и контрола на големи аварии и ограничаването на последствията от тях. Дискусиите и проверка на промишлен обект са в рамките на съвместна инспекция „Прилагане на Директива Севезо II за контрол на риска от големи аварии“, организирана от РИОСВ, която ще се проведе в с. Арбанаси от 25 до 27 юни 2012 г. Работната програма може да бъде изтеглена от тук.

Експертите от Велико Търново ще запознаят румънските си колеги с изискванията на българското екологично законодателство в тази област, с подготовката, провеждането и докладването на инспекция съгласно изискванията на Директива Севезо II. Програмата на срещата включва и разглеждане на процедурата по контрол на издадени комплексни разрешителни. Предвидено е посещение на място в „Идеал Стандарт – Видима“ АД, гр. Севлиево като промишлено предприятие с инсталации за производство на санитарна арматура и санитарна керамика.
Работната визита е поредната съвместна дейност между партньорите в рамките на проект „Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав”, MIS-ETC Code: 166, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и Държавния бюджет на Република България чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г.

Уважаеми представители на медиите,
за екипа на проекта е чест и удоволствие да Ви покани на официалното откриване на срещата, което ще се състои на 25 юни 2012 г. от 14.00 ч. в Парк хотел „Арбанаси“, с. Арбанаси, община Велико Търново и работните модули в периода
25 – 27 юни 2012 г.

За допълнителна информация, моля обръщайте се към г-жа Камелия Джанабетска – ръководител проект за РИОСВ – Велико Търново на телефон: 0889 92 99 34 или на електронна поща: k_djanabetska (at) yahoo.com.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания