1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Дългогодишната инициатива и предприемчивост за изработване и реализация на стратегическия проект „Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав” събра на работна сесия във Велико Търново 43-ма еколози, инспектори и граждански активисти от публичните институции Национална служба за екологична охрана на Румъния, Румънска вода, Регионалните инспекции по околна среда и води от Монтана, Плевен, Варна и Велико Търново, Басейнова дирекция „Дунавски район“ – гр. Плевен и неправителствените организации Евросдружение „Търновград“, ГеоЕкоКлуб „Академика“ и Национално движение „Екогласност“ – секция Велико Търново, работещи в българската част на басейна на река Дунав – реката, която ни свързва чрез мостовете на сътрудничеството, солидарността и общите усилия за опазване на околната среда и устойчиво управление на природните и антропогенни рискове. Повече от три години, през първия период от членството на страните ни в Европейския съюз, ние градим взаимно полезно партньорство и вярваме, че този проект, този семинар, тази работна сесия, приетата съвместна процедура, са поредните стъпки в развитието на едно работещо и дълготрайно сътрудничество.

Съвместният семинар „Съвременни модели за мониторинг и оценка на риска в областта на околната среда“ се проведе от 26 до 30 март 2012 г. в Гранд-хотел „Янтра“. От 11 ч. на 27 март 2012 г. се състоя официалното подписване на Протокол за приемане на Съвместна процедура 01/12/2011 на РИОСВ – Велико Търново, България и Националната служба за екологична охрана на Румъния за комуникация в реално време при извънредни ситуации, причинени от инцидентни замърсявания с трансгранично въздействие в басейна на река Дунав. Процедурата има за цел по-бързото уведомяване на населението в случай на замърсяване и намаляване на рисковете за хората и околната среда. Нейното приемане е едно от постиженията на проекта – резултат от високия професионализъм, прилаган целенасочено и целеустремено, с трудолюбие и всеотдайност от членовете на проектния екип. Изграденият капацитет на институциите -партньори от ръководители като инж. Елена Григорова, Даниел Богдан, Гинка Савчева, Октавиян Попеску, е в основата на взимането на най-добрите решения за превенция и контрол на замърсяванията, чрез конструктивен диалог и разбирателство, с участието на гражданските организации. Събитието уважиха с присъствието си заместник министърът на околната среда и водите на България госпожа Ивелина Василева, областният управител на Велико Търново господин Пенчо Пенчев, заместник областният управител на Велико Търново госпожа Любомира Попова и заместник кметът на Община Велико Търново госпожа Снежана Данева. В своето приветствие към участниците, заместник министър Ивелина Василева заяви:
„За мен е изключително удоволствие и чест да бъда днес тук, защото смятам, че това е поредна стъпка напред в утвърждаването на доброто сътрудничество между българските и румънските институции. Аз се вълнувам, защото представлявам Българската държава в „Комисията за опазване на река Дунав“ и в „Комисията за опазване на Черно море“, а чистотата на водата в Черно море пряко се влияе от чистотата на водата на река Дунав. Предвид мащаба на Дунавския басейн всички рискове, които са свързани с опазването на компонентите на околаната среда са изключително значими от гледна точка на възможността те да бъдат превантивно идентифицирани, контролирани и разбира се да бъдат лимитирани така, че да не застрашават безопасността и живота на населението, а процедурата, която се установява за комуникация между българските и румънските власти ще доведе точно до това – навременно информиране на двете страни при всяко евентуално възникване на авария, на бедствие, така че да може да се действа максимално бързо в пълна мобилизация на всички институции в двете държави. Пример за това бяха действията на кризистния щаб след аварията, която възникна в с. Бисер, знаете наводненията на територията на България, когато всички институции се обединиха. Когато подобно обединение на усилията има и трансграничен обхват, то това наистина на практика показва прилагането на европейските принципи и директиви, и грижата за околната среда и за населението на всички държави-членки, т.е. отговорността ни към населението, нещо което е споделена отговорност. Поздравявам колегите за Проекта, който наистина получи сериозна подкрепа от Министерството на околната среда и водите. Ние приветствахме факта, че колегите от РИОСВ – Велико Търново активно работиха по подготовката му, подпомогнати и от представители на гражданските организации, което за нас е добър знак за въвличане на гражданското общество в грижата за околната среда, разбира се и работата с Румънските партньори, с които имаме прекрасно сътрудничество, подписани споразумения, резултатни срещи с Министъра на околната среда на Румъния г-н Ласло Борбели, с когото Министър Нона Караджова на 12 октомври 2011 година подписа Декларация за сътрудничество. Всичко това са фактори, които показват, че този проект може да бъде мултиплициран, което означава, че може да се мисли за надграждането му в следващия програмен период и да служи за добър пример на практика за това как всички обединено да взаимодействаме с цел да опазваме околната среда и природата си. Поздравления още веднъж за тази инициатива и Ви благодаря за всички усилия, които полагате за успешното реализиране на този проект.“

Постигнатите резултати от ангажираните партньори и стриктното изпълнение на дейностите по проекта качествено и в срок станаха възможни благодарение на оказаното доверие и съдействие на Министерството на околната среда и водите в лицето на министър Нона Караджова и заместник министър Ивелина Василева, както и на финансовата подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие и Правителствата на Република Румъния и Република България чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания