1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Съвместна процедура 01/12/2011 на РИОСВ – Велико Търново, България и Националната служба за екологична охрана на Румъния за комуникация в реално време при извънредни ситуации, причинени от инцидентни замърсявания с трансгранично въздействие в басейна на река Дунав ще бъде официално подписана на 27 март 2012 г. във Велико Търново. Процедурата е изработена в рамките на проект „Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав”, MIS-ETC Code: 166, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и Държавния бюджет на Република България чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г.

Г-н Даниел Богдан – заместник главен комисар на Националната служба за екологична охрана на Румъния и инж. Елена Григорова – директор на РИОСВ официално ще подпишат протокол за нейното приемане от 11.00 ч. на 27 март в Гранд хотел „Янтра”. В събитието ще участват заместник министъра на околната среда и водите г-жа Евдокия Mанева, директорите на регионалните инспекции от Дунавския трансграничен регион, румънски и български партньори и експерти по околна среда.
Съвместната процедура е първият успешен резултат от изграденото партньорство между двете институции. Тя има за цел въвеждане на ефективна система за комуникация между българските и румънски институции, която да осигури бърз и надежден обмен на информация в реално време и своевременно уведомяване на населението за възникналата извънредна ситуация, съществуващите и потенциални рискове. Процедурата цели подпомагане и ускоряване процеса на взимане на общи решения за превенция и ограничаване на негативните въздействия от замърсяването.

Подписването на протокола е част от дневния ред на съвместен семинар „Съвременни модели за мониторинг и оценка на риска в областта на околната среда“ с работна сесия за оценка на ситуацията по отношение на аварийни замърсявания и определяне на отговорностите, организиран от Евросдружение „Търновград“ и РИОСВ – Велико Търново. Семинарът се провежда от 26 до 30 март 2012 г.

Работната програма може да бъде изтеглена от тук: Agenda_26-30.03.2012_bg

Уважаеми представители на медиите,

за екипа на проекта е чест и удоволствие да Ви покани на тържественото подписване на протокола за трансгранично сътрудничество, което ще се състои на 27 март 2012 г. от 11.00 ч. в Гранд хотел „Янтра“, гр. Велико Търново, съпътстващата пресконференция и семинарните събития в периода 26 – 30 март 2012 г.
За допълнителна информация, моля обръщайте се към г-жа Камелия Джанабетска – ръководител проект за РИОСВ – Велико Търново на телефон: 0889 92 99 34 или на електронна поща: k_djanabetska (at) yahoo.com.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания