1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Предмет на визитата бе изпълнението на стратегическия проект „РИСК“ MIS ETC Code 166 по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г.

В срещата, която се проведе на 13.03.2013 г. взеха участие 15 експерти от съвместния българо-румънски екип. Предмет на дискусията бяха въпросите за отчитане на общите индикатори за изпълнението на проекта, графика за изпълнение на дейностите през 2013 г. и представяне на докладите за напредък, предстоящия одит при всички партньори, съвместните събития с директния партньор на РИОСВ – Велико Търново в проекта Националната служба за екологична охрана на Румъния. 

Представителите на Водещия партньор получиха издадени през последното тримесечие печатни и промоционални материали за проекта: брошурата на английски език „Съвместна процедура за комуникация в реално време между РИОСВ – Велико Търново, България и Националната служба за екологична охрана на Румъния при извънредни ситуации, причинени от инцидентни замърсявания с трансгранично въздействие в басейна на река Дунав“ и подложки за компютърни мишки.

По време на обсъждането, ръководителят на проекта г-жа Кармен Оглакси сподели, че дава за пример работата на екипа при партньор №4 РИОСВ – Велико Търново.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания