1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Екипът на РИОСВ – Велико Търново посети гр. Гюргево, Румъния на 19 март 2013 г. за участие в осмата среща на Съвместния направляващ комитет на стратегическия проект „Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав”. В срещата взеха участие инж. Елена Григорова – Директор на РИОСВ – Велико Търново и член на Съвместния направляващ комитет, Камелия Джанабетска – Ръководител проект за РИОСВ – Велико Търново и Милка Асенова – експерт по    информация и публичност по проекта.

Работната среща беше свързана с обсъждане на дейностите за реализиране на проекта и финансовото му управление за последните три месеца и изводи от посещенията на място от Водещия партньор, както и проблеми, възникнали при изготвянето на обобщения Доклад за напредък и обобщеното искане за възстановяване на средства по проекта. Екипът на Водещия партньор представи поисканите уточнения от Управляващия орган (УО) на Програмата за ТГС относно искане за допълнително споразумение 4 (Addendum 4) към Договора за финансиране от ЕФРР;


Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания