1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА И ПОДДЪРЖАНЕ НА СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ ”  

В изпълнение на проект “СЪВМЕСТЕН МОНИТОРИНГ НА РИСКА ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ  СИТУАЦИИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН НА РЕКА ДУНАВ” MIS ETC Code 166
Референтен № 2s-2.2-1. по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния –България 2007 – 2013, съгласно  Договор за субсидия от ЕФРР № 45061 от 09.06.2011 г.

Повече информация

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания