1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

В съответствие с Правилата за работа на Програмата за ТГС Румъния – България 2007 – 2013 и на Съвместния Направляващ Комитет на проекта „Риск“, по покана на Водещия партньор Министерството на държавната администрация и вътрешните работи на Румъния ― Генерален инспекторат за спешни ситуации, делегация на РИОСВ – Велико Търново начело с инж. Елена Григорова – директор и член на Комитета, за шести път взе участие в работна среща на партньорите, проведена на 25 септември 2012 г. в гр. Кълъраш, Румъния. Дискусиите по дневния ред преминаха в атмосфера на откритост и конструктивен диалог по въпросите на  напредъка в изпълнението на проекта в утвърдените срокове, усвояването на средствата и финансовото управление за последните три месеца, представянето на заключенията от посещенията на място при партньорите от трансграничния регион, планираните дейности за следващия тримесечен период и рисковете за реализиране на планираните ползи и постигане на целите на проекта.  Водещ на срещата бе госпожа Оглакси – мениджър на проекта от INSOFT DEVELOPMENT&CONSULTING S.R.L., която настоя за стриктно изпълнение на задълженията от партньорите в съответствие с Договора за субсидия от Европейския фонд за регионално развитие.

Следвашата среща на Съвмествия направляващ комитет на проекта ще се проведе в Александрия, Румъния, на 18 декември 2012 г. Тогава Водещият партньор ще представи анализ на степента на изпълнение на дейностите и усвояването на средствата от всеки партньор.

За допълнителна информация:

Камелия Джанабетска, ръководител на проекта – телефон 0889 929 934.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания