1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

 Уважаеми госпожи и господа,

Днес, на 22 септември 2012 г. в РИОСВ – Велико Търново  Вие ще можете да получите информация от ръководител проект г-жа Камелия Джанабетска, рекламни и промоционални материали за изпълнението на  проект “Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав”, Референтен № 2s-2.2-1, MIS-ETC Code 166, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и Държавните бюджети на Република България и Република Румъния чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 – проект, с който се гордеем, защото защитава климата и насърчава стратегическото  мислене за движение в правилната посока, което за нас означава да имаме градове, в които въздухът е чист, има малко шум, няма задръствания, достигането  до всяка точка е лесно,  а гражданите се  наслаждават на  качеството на  живот.

Време е да започнем да се движим в правилната посока…

Да последваме този призив на европейския комисар по околната среда Янез Поточник, като на този ден се възползваме от възможностите за придвижване в града без кола, с безопасни за околната среда други видове транспорт, а именно велосипеден, ходене пеша, обществен транспорт. По-добрата мобилност означава по-добро качество на атмосферния въздух, намалени емисии, по-малко шум и по-здрава градска околна среда.

Нека използваме алтернативите на личния си автомобил не само днес, за да имаме по-чиста околна среда и по-добра среда за живеене в бъдеще. Всеки от нас може да даде своя принос за:

  •  По-добро качество и привлекателна градска среда;
  •  По-малко емисии на парникови газове и енергийна консумация;
  •  По-добра достъпност за всички;
  •  Подобрена сигурност и безопасност;
  •  По-ефективно  и  рентабилно придвижване на хора и стоки.

Нека започнем да се движим!

Очакваме Ви в Информационния център на РИОСВ – Велико Търново от 13.00 до 17.00 ч. на 22 септември 2012 г., телефон за връзка: 64 68 41; 0889 92 99 34.

Елате пеша, с колело или с публичния транспорт.

 

Инж. Елена Григорова – директор
и Екипа на проекта

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания