1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Членове на екипа на стратегическия проект „РИСК“ при Регионалната инспекция по околна среда и води във Велико Търново взеха участие в работна среща, организирана от Съвместния технически секретариат на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 на 17 август 2012, в Областна администрация – Велико Търново.

Нейната тема бе „Аспекти относно изпълнението на проекти и мерки за повишаване нивото на усвояемост на европейски безвъзмездни фондове в контекста на Програмата”. Ръководителят на Съвместния технически секретариат на програмата в рамките на региона, Богдан Мушат, информира участниците за хода на програмата, степента на усвояемост на нейния бюджет и най-често срещаните проблеми. На форума бяха обсъдени договорните задълженията на бенефециентите. Участниците споделиха за проблеми, срещани при изпълнението на проектите и получиха разяснителна информация от експертите от Съвместния технически секретариат.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания