1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

По повод Световния ден на водата – 22 март, Международната година на водното сътрудничество 2013 и необходимостта от общи действия за опазването на водите и околната среда, РИОСВ – Велико Търново организира брифинг с институциите, отговорни за опазването на водите, и медии, който ще се проведе на 22.03.2013 г. в Информационния център на РИОСВ – Велико Търново.

Покани са изпратени до кметове и еколози на общини, представители на ВиК дружества, експерти на Басейнова дирекция за управление на водите – Плевен и Водно Бюро – Велико Търново, както и до областните управления „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Пламен Ленов – главен експерт в Регионална лаборатория – Велико Търново ще представи оценка на екологичното състояние на повърхностните води в българо-румънския трансграничен регион на река Дунав“.
Презентацията може да видите от ТУК

Дискусията на тема „Мерки за опазване чистотата на водите. Проекти на общини и институции – реализация, проблеми и перспективи“ ще бъде водена от инж. Елена Григорова – директор на РИОСВ – Велико Търново.

Брифингът се реализира в рамките на проект „Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав” MIS-ETC Code: 166, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и Държавните бюджети на двете съседни страни чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г.

Световният ден на водата се провежда ежегодно на 22 март с цел общностите да се застъпят за устойчиво управление на водните ресурси и да привлекат общественото внимание върху важността от наличие на прясна вода.

За информация по проекта:

Камелия Джанабетска, ръководител проект – телефон 0889 929 934.

 

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания