1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Представители на РИОСВ – Велико Търново  партньор №4 в стратегическия проект „Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав” („Joint Risk Monitoring during Emergencies in the Danube Area Border”) MIS-ETC Code: 166, взеха участие в 11-та среща на Съвместния направляващ комитет на проекта, която се проведе в гр. Гюргево, Румъния на 17 декември 2013 г. По време на срещата стана ясно, че екоинспекцията държи първенството сред румънските и български партньори по степен на устойчиво ползване на финансовите ресурси иизпълнение на планираните дейности с резултат от 70,2 % оползотворени и реално възстановени средства от одобренияпроектен бюджет. Дейностите за защитата на гражданите от свързани с околната среда въздействия и рискове за здравето и благоденствието им се изпълняват съгласно Договора за субсидия от Европейския фонд за регионално развитиесъс съдействието на Министерството на околната среда и водите, и лично на министър Искра Михайлова. Амбицията ни е до края на третата година от проекта да усвоим целия проектен ресурс, постигайки най-високия резултат в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България за първия планов период от членството на страната ни в Европейския съюз 2007 – 2013 г. На второ място по степен на устойчиво ползване на финансовите ресурси с резултат от 65,2% е партньор №3 Националната служба за екологична охрана на Румъния.

В дискусиите по време на срещата взе участие генералния инспектор на Главния инспекторат за извънредни ситуации при Министерство на вътрешните работи на Румъния водещ партньор в проекта. В своето изказване пред участниците, г-н IonBurluiзаяви:

„ Добрите началници са тези, които имат зад гърба си добри сътрудници, и аз съм ги избрал, за да участват в проекта. Много се радвам, че изпълняваме този проект и че нашите желания се реализират материално. Ние се борим с всички спешни ситуации, изискващи неотложна намеса, имаме нужда от добра техника и познавайки процедурите за интервенция, ние ги прилагаме в ежедневните тренировки за подготовка и при реални извънредни ситуации. Имаме интерес да осигурим колкото е възможно по-добра защита на гражданите и ще бъде добре, ако постигнем тези наши цели, и децата ни имат друго, ново разбиране за нещата. Цифрите с много нули изискват много работа за изпълнението на бюджета, но всички тук имаме висока отговорност, за да направим така, че всяко евро да постигне целите си.“

Съвместният технически секретариат в Кълърашсъщо взе участие в срещата чрез своите представители г-н FlorinHodorog – ръководител на финансов отдел, LuminitaSitaru–проектен мениджър и Тихомира Жекова – финансов експерт. Г-н Hodorogподчерта обединяващата роля на партньорството за постигане целите на проекта и препоръча повишаване на вниманието от всеки партньор към стойностите на индикаторите за изпълнение на проекта.

Г-жа Алиса Русен, ръководител на проекта от INSOFTDevelopment&Consulting – Румъния,представи постиженията на проекта, обобщени от водещия партньор. Очерта и основните проблеми, свързани с изпълнението на проекта, а именно:

  • персоналните промени в екипите на партньорите;
  • персоналните промени в екипа от експерти,отговорни за изпълнението на проекта при Съвместния технически секретариат в Кълъраш;
  • многократните искания за уточняване по Адендум №4 и дългия едногодишен период за неговото одобрение;
  • многобройните инструкции на Управляващия орган на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г.

Съвместното обсъждане продължи с актуалните въпроси по изпълнението на проекта – предстоящи дейности и необходими средства за 2014 г., обществени поръчки, навременно изпращане на информации към Водещия партньор иподготовка на Адендум №5 към Договора за субсидия от ЕФРР. В края на срещата, лидерът на проекта г-н EmilianLascateuотправи своя призив към партньорите:„Нека през идващата 2014 година да докажем, че нашият проект е един успешен проект!“.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания