1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

На 13 януари 2014 г. в Информационния център на РИОСВ – Велико Търново се проведе поредната среща на екипа за изпълнение на стратегическия  проект „Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния региона на река Дунав”, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007–2013 г.

На срещата бяха обсъдени предстоящите дейности по проекта, взаимодействието и съвместните събития с Водещия партньор, партньорите и МОСВ, мерките за информация и публичност, финансовото и техническо изпълнение на проекта.

В срещата взеха участие директорът на РИОСВ г-н Елин Андреев и 10 експерти – членове на проектния екип. Г-н Андреев пожела ползотворна работа за пълното изпълнение на дейностите и усвояване на средствата. Той подчерта, че проектът има голямо значение, тъй като работи за защитата на населението и опазването на околната среда в трансграничния българо-румънски регион, а добрите резултати ще помогнат да надградим постигнатото в следващия програмен период.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания