1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018

РИОСВ – Велико Търново беше посетен от екип на Главния инспекторат за спешни ситуации на Румъния – Водещ партньор в стратегическия проект „РИСК“. По време на работната среща с членовете на екипа от РИОСВ бяха обсъдени въпросите за статуса на изпълнение на дейностите, степента на усвояемост на нейния бюджет и най-често срещаните проблеми. Инспекцията получи висока оценка за своята работа.

Работа при нас
Language
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания