1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Трима членове от екипа на стратегическия проект „РИСК“ при Регионалната инспекция по околна среда и води във Велико Търново взеха участие в работна среща, организирана от Съвместния технически секретариат на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 на 4 юли 2012, в хотел „Престиж“, гр. Белене

На срещата бяха разгледани въпросите за финансовия и технически напредък на проектите, изменение на договорите за финансиране. Участниците обсъдиха проблемите, които срещат при изпълнение на проектите и получиха разяснителна информация от експертите от Съвместния технически секретариат.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания