1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

На 05 юни 2012 г. ще се проведе информационен ден по стратегическия проект “Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав”, Референтен № 2s-2.2-1, MIS-ETC Code 166, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния –България 2007 – 2013. Сред заинтересованите страни и трансграничните общности ще бъде

популяризиран информационен доклад за напредъка по проекта след неговия старт на 22 юни 2011 г. на тема „РИОСВ – Велико Търново гради капацитет за реакция при рискови ситуации с трансгранично въздействие. Информационният ден е посветен на Световния ден на околната среда – 5 юни. Посланието на Програмата на Обединените нации за околна среда „Зелена икономика: Включва ли теб?“ ще достигне до широката общественост чрез тематичен плакат.  В рамките на събитието за 5 юни, по време на връчването на ежегодните награди за принос в опазването на околната среда, РИОСВ – Велико Търново ще разпространи рекламни материали за проекта, изработени с подкрепата на Европейския фонд за регионално развитие и Държавния Бюджет на Република България.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания