1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

На 31 януари 2014 г. ще се проведе информационен ден по стратегическия проект “Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав”, MIS-ETC Code 166, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013.

Основен акцент ще бъде поставен на биоразнообразието, което е в основата на функционирането на екосистемите и осигуряването на екосистемните услуги. Биологичното разнообразие има съществено значение за благосъстоянието на хората и регионите, допринасяйки за продоволствената сигурност, здравето на поколенията, осигуряването на чист въздух и вода, и подпомагайки местните начини на препитание и икономическото развитие.

Десетилетието е в основата на редица инициативи за комуникация, образование, обучения, участие и информираност. По повод наближаващия Световен ден на влажните зони – 2 февруари, Регионалната инспекция отправи покана към няколко училища от гр. Велико Търново да се присъединят към отбелязването му.

На 31 януари, от 12.00 ч. до 16.00 ч. в Информационния център на екоинспекцията ще се проведат различни мероприятия с младите хора – лекции за влажните зони и тяхното богатство, изработване на хранилки за птици по примера на Българско дружество за защита на птиците, прожекция на филм за изграждане на природозащитната мрежа Натура 2000 в България, работа с образователни материали.

В рамките на проекта е изработен тематичен плакат „Да живеем в хармония с природата“ с посланията на Стратегическия план за биологичното разнообразие 2011-2020, който ще се разпространява сред широката общественост.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания