1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

За участие в националния конкурс на тема „Зелено бъдеще за Европа“, организиран от РИОСВ – Велико Търново, ЕИЦ – Велико Търново и Катедра „География“ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, са получени 190 творби на 218 ученици, представители на 55 училища от 36 населени места и студенти от ВТУ. Мотивация и подкрепа, съдействие и професионална подготовка на учениците и студентите са оказали 55 преподаватели.

Творбите отразяват всички аспекти на темата – от природните ресурси – зеленото богатство на нашата планета, горите, водата, пчелите, животните, равновесието в природата, през човешката намеса в природните процеси – вредни емисии, замърсяване на въздуха, замърсяване с отпадъци, климатични промени, до грижата за околната среда с разделно събиране и рециклиране, опазване и възстановяване, зелена енергия. Погледът в бъдещето, отговорността и вярата в красотата, както и призива на участниците „Земята е в нашите ръце – нека я опазим!“ подкрепят напълно мотото на конкурса за зелено бъдеще!

Има още

Мобилна изложба за заплахите от търговията със застрашени от изчезване растителни и животински видове ще бъде подредена в РИОСВ – Велико Търново. Интерактивната образователна изложба „Природа в риск“ в подкрепа на Световната конвенция за международна търговия с редки и застрашени видове растения и животни се реализира от Регионален исторически музей – Русе с подкрепата на Министерство на културата. Концепцията е на уредникът от отдел „Природа“ Венцеслав Петков.

Уникалната по своя характер изложба е направена от 41 дървени модула, които изграждат презентационна стена. Тя илюстрира опасностите за защитените растителни и животински видове от безконтролното им използване в следствие на нерегламентираната търговия с тях и насочва вниманието към предпоставките за намаляване популацията на някои представители на флората и фауната в световен мащаб.

Има още

В изпълнение на Заповед № РД-473 от 28.04.2021 г. на министъра на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), дава следните указания, свързани с отчетността и предоставянето на информация, съгласно наредбите по чл. 13, ал. 1 и чл. 48, ал. 1 от ЗУО, която следва да се извършва чрез Национална информационна система за отпадъци (НИСО).

Срокът за предоставяне на годишните отчети, чрез НИСО за отчетната 2020 г. се удължава до 01.07.2021 г.

Информацията от отчетните книги за месеците януари, февруари, март, април, май и юни ще може да се въвежда в НИСО до 31.07.2021 г.

Въвеждането в НИСО на водените на хартия отчетни книги за месеците януари, февруари, март, април, май и юни ще предостави възможност на задължените лица да генерират автоматично данни в годишните си отчети за 2021 г.

Има още

Виртуалната изложба е организирана с рисунки на участници в Националния конкурс за рисунка с история на тема „Зелено бъдеще за Европа“. Тя може да бъде разгледана тук и включва само рисунките, които не са придружени с есе или съчинение по темата – 43 творби на 38 ученици от 10 училища в страната – СУЕО „А. С. Пушкин“ – Варна , ОУ „Братя Миладинови“ – с. Елешница, общ. Разлог, СУ „Вaсил Левски“ – Дулово, СУ „Христо Ботев“ – Айтос, ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ – Пазарджик, СУ „Иван Момчилов“ – Елена, СУ „Любен Каравелов“ – Несебър, ОУ „Св. Климент Охридски“ – Павликени, СУ „Козма Тричков“ – Враца, СУ „Васил Левски“ – Главиница.

Всички творби са в процес на оценка и класиране. Отличените участници ще бъдат обявени до 14 май.

Днес отбелязваме Деня на Земята под мотото „Да възстановим Земята“, с фокус върху естествените процеси, нововъзникващите зелени технологии и иновативното мислене. Възстановяването на Земята зависи от всеки един от нас  – не само защото ни е грижа за природата, но и защото живеем на нея. Здравата планета не е опция – тя е необходимост за да поддържаме нашите работни места, поминък, здраве, оцеляване и щастие.

РИОСВ – Велико Търново, в партньорство с Европейски информационен център Европа Директно – Велико Търново, Катедра „География“ на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и ОУ „П. Р. Славейков“ във Велико Търново отбелязват деня с изложба и засаждане на цветя.

Изложба с рисунки, придружени с есета и съчинения от националния конкурс за рисунка с история на тема „Зелено бъдеще за Европа“ за ученици и студенти, посреща посетителите в сградата на регионалната инспекция. В нея са представени 10 творби на 11 ученици от Велико Търново, Лясковец, Айтос, Девня, Павликени, Севлиево, Пловдив, Свищов. Общият брой на получените материали в конкурса е 189 от 218 участници.

Засаждане на цветя и облагородяване на зелената площ в двора на ОУ „П. Р. Славейков“ се проведе с малките природолюбители от трети клас.

Има още

Работа при нас

Language:

  • Български
  • English

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания