1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

РИОСВ – Велико Търново ще отбележи Световния ден на влажните зони – 2 февруари с ученици и деца от Велико Търново.
На 01 февруари експерт на инспекцията ще представи пред ученици от 6-ти клас на СОУ „Ем. Станев” 11-те български влажни зони, включени в списъка на Конвенцията за влажните зони, т. нар. Рамсарска конвенция по името на иранския град Рамсар, където е подписана от страните през 1971 г.

На 04 февруари деца от 3-та група на ЦДГ „Райна Княгиня“ ще използват информационните материали, подготвени за кампанията – рибарите Том и Тина и видрата Отти, чрез които ще научат повече за растенията и животните край водните обекти.

През 2013 г. темата на кампанията е „Влажни зони и управление на водите”. Световният ден на 2 февруари ще бъде отбелязан под надслов: „Влажните зони съхраняват водата”.

Основната цел на кампанията през 2013 година е да се повиши обществената отговорност за взаимната зависимост между водата и влажните зони, да се акцентира на начини за равномерно, справедливо разпределение на водата между различните заинтересовани страни и да се разбере, че без влажните зони няма да има и вода.

В списъка на конвенцията за влажните зони с международно значение, България е представена с 11 влажни зони, с обща площ 35 380,2 ха, представляващи 0,32 % от територията на страната. Това са “Атанасовско езеро”, “Комплекс Беленски острови”, “Дуранкулашко езеро”, “Остров Ибиша”, “Шабленско езеро”, “Местността Пода”, “Поморийско езеро”, “Комплекс Ропотамо”, “Езеро Сребърна”, “Езеро Вая” и „Карстов комплекс Драгоманско блато”.

В процес на приемане е нов актуален Национален план за опазване на влажните зони в страната за 10-годишен период (2013 г. – 2023 г.). В плана ще бъде включен и списък с влажни зони (около 20 на брой), отговарящи на изискванията на Рамсарската конвенция за влажни зони с международно значение, съгласно критериите на Конвенцията – потенциални Рамсарски места, които в периода на изпълнение на плана могат да се добавят в списъка на Конвенцията – Язовир Овчарица, Мандренско езеро, Седемте Рилски езера, Чокльово блато, Язовир Розов кладенец, Рибарници Орсоя, Комплекс Калимок, Остров Вардим, Крайбрежие Калиакра-Тюленово и др.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания