1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

За поредна година Министерство на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда обявяват конкурс „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2013 г.“ с мото „Обичам природата – и аз участвам“.
Целта на кампанията „За чиста околна среда 2013 г.“ е повишаване на екологичната култура на гражданите и младите хора и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда.
Участници в конкурса могат да бъдат общини и кметства, училища, детски градини и обединени детски комплекси от цялата страна. За реализиране на всеки от класираните проекти ще бъдат предоставени средства в размер съответно до 10 000 лева (с вкл. ДДС ) за общини и кметства и до 5 000 лева (с вкл. ДДС ) за учебни заведения.

Краен срок за подаване на документите в ПУДООС, гр. София е 18.02.2013 г.

Заявления се подават в свободна форма като се следва последователността по съдържанието на проекта, указана в поканите за кандидатстване за съответните групи бенефициенти:

–       Покана за участие за общини и кметства

–       Покана за участие за училища, детски градини, обединени детски комплекси

С реализацията на дейностите по Националната кампания „За чиста околна среда” 2013 г.  се цели постигане на резултати на територията на цялата страна.

Предоставена е възможност за финансиране на дейности от материален характер, пряко включени и необходими за учебният и възпитателен процес във всяко от заведенията или организациите, кандидатстващи с проекти.

С доброволния труд на гражданите, участващи в проектите на общини и кметства, ще се осъществи залесяване и зацветяване на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и други. Ще се постигне повишаване на екологичното самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда у гражданите.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания