1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Със Заповед № 70 от 28.02.2013 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Велико Търново са разпределени разрешените количества билки от лечебни растения под специален режим на ползване, между билкозаготвителите от района на инспекцията, съгласно чл. 10, ал. 4 и 5 от Закона за лечебните растения. В нея са определени допустимите за събиране количества билки (кг сухо тегло) от естествените находища извън националните паркове за 7 вида лечебни растения под специален режим на ползване.
Нарушението на тази заповед се наказва с глоба от 100 до 1000 лв за физическите лица, съответно с имуществена санкция от 500 до 3000 лв за юридическите лица, съгласно чл. 66 от Закона за лечебните растения.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания