1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

На 12.02.2013 г. в Държавен вестник, бр. 14, стр. 41 е обнародвана Заповед № РД-65 от 28.01.2013 г. на министъра на околната среда и водите за специалния режим на опазване и ползване на лечебните растения през 2013 г., на основание чл. 10, ал. 1, 2 и 3 от Закона за лечебните растения. В нея са определени допустимите за събиране количества билки (кг сухо тегло) от естествените находища извън националните паркове за 11 вида лечебни растения под специален режим на ползване, разпределени по административни области, забранява се събирането на други 24 вида лечебни растения от естествените им находища на територията на цялата страна и др.

Съгласно чл. 10, ал. 4 и 5 от Закона за лечебните растения определените  количества билки ще бъдат разпределени между билкозаготвителите от района на инспекцията, които са подали заявление за количества в срок, със Заповед на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Велико Търново. Нарушението на тези заповеди се наказва с глоба от 100 до 1000 лв за физическите лица, съответно с имуществена санкция от 500 до 3000 лв за юридическите лица, съгласно чл. 66 от Закона за лечебните растения.

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания