1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Ученици от СУ „Вела Благоева“ и СУ „Ем. Станев“ във Велико Търново наблюдаваха птиците около нас. Това бе темата на урока на открито, организиран  от  РИОСВ – Велико Търново и регионалния офис на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) в Свищов. Инициативата е посветена на Световния ден на околната среда – 5 юни.

Милка Асенова от РИОСВ-Велико Търново представи темата на деня „Свързване на хората с природата“ и прикани учениците през лятната ваканция да излязат сред природата, да оценият нейната красота и важност и да пазят нашата планета Земя.

Свилен Чешмеджиев от БДЗП запозна учениците със защитени видове птици, включени в Червената книга на България. Обърна внимание на разпространените птици в нашата страна и района на Велико Търново гугутка, сврачка, врабчета, кос, сойка, кукумявка, сова, лястовица, славей и други. Представи интересни факти за техния външен вид, начин на живот, численост, характерни звуци и песни.

След презентацията учениците наблюдаваха с бинокли птиците в училищните класни стаи на открито. Забелязаха гълъби, лястовици, врабчета и синигери, чавки.

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Национална кампания