1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

Експертите от РИОСВ – Велико Търново спасиха малко щъркелче. Падналата птица е намерена в село Горна Липница, общ. Павликени до електрически стълб, на който има гнездо. Вероятната причина е избутване от гнездото. Щъркелът е изпратен в Спасителния център за диви животни в Стара Загора за последващи грижи.

При намиране на паднала от гнездо птица е добре да се върне обратно в него. Ако това е невъзможно да се уведоми най-близката РИОСВ.

От началото на годината в РИОСВ – Велико Търново не са постъпвали сигнали за намерени птици от защитен вид в безпомощно състояние. През 2016 г. са извършени 11 проверки за бедстващи защитени видове птици. Спасени са  осояд, малък ястреб, малък орел, 5 бели щъркела, бухал, горска ушата сова и козодой. Всички екземпляри са изпратени в Спасителен център за диви животни в Стара Загора за лечение и рехабилитация.

Благодарствено писмо

Работа при нас
Language:
  • Български
  • English
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Екологично образование
Национална кампания