1
Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

face to people
reach2018

РИОСВ – Велико Търново отчита увеличаване на търсената информация по електронен път – чрез подаване на електронни заявления за достъп до информация и чрез сайта на инспекцията. Повод за равносметката е Международният ден на правото да знам – 28 септември.

От началото на годината в РИОСВ са постъпили 27 заявления за достъп до информация. От тях 9 са по електронен път, без да се изисква електронен подпис. От всички 27 заявления, най-много са подадени от фирми – 8, следвани от общини, НПО, университети и научни институти, от граждани и други институции. Всички са получили отговор в срок. Търсената информацията е основно за данни от мониторинга на околната среда и дейности в защитени зони по НАТУРА 2000.

РИОСВ предоставя информация за своята дейност чрез своята интернет страница – https://www.riosvt.org. Регистрираните посещения за годината до момента са 13 841. За цялата 2015 г. техният брой е 17 282, за 2014 г. – 16 606. Търсят се предимно доклади, отчети, справки, бланки и индивидуални административни актове.

Съгласно Закона за достъп до обществена информация и Закона за опазване на околната среда, всеки гражданин има право на достъп до информация за състоянието на компонентите на околната среда и факторите, които могат да им окажат въздействие.

Language:
  • Български
  • English
Работа при нас
Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Инф. система INCOLAB
Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015
Национална кампания